• Pirmas
  • Naujienos
  • Priimta Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa

Priimta Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa

2012-02-09 0 898 Views

Programos strateginis tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančios viešosios politikos nustatymą, formavimą ir efektyvų jos įgyvendinimą: didinant viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinant visuomenę aktyviai juose dalyvauti, teikiant kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas, stiprinant strateginio mąstymo gebėjimus viešajame valdyme ir gerinant viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą.

Įgyvendinant vieną iš programos tikslų – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti – numatoma stebėti gyventojų dalyvavimo vietos viešųjų reikalų sprendime procesą, tendencijas, skatinti naujas dalyvavimo formas ir būdus, o prireikus – tobulinti teisinį šių santykių reglamentavimą.

Dokumente taip pat numatoma didinti seniūno veiklos efektyvumą ir jo atsakomybę už veiklos rezultatus: ketinama tobulinti seniūno veiklos teisinį reglamentavimą, nustatant seniūnų kadencijas. Galimybės jas pratęsti butų numatytos teisės aktais atsižvelgiant į bendruomenės atstovų siūlymus. Taip pat, didinant seniūnų atskaitomybę bendruomenei ir skatinant jos susiėjimus, seniūnai bus įpareigojami organizuoti viešas konsultacijas su vietos gyventojais dėl seniūnijos veiklos planavimo bei seniūnijos veiklos rezultatų aptarimus.
 
Vyriausybė įpareigojo Vidaus reikalų ministeriją parengti šios programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, kuriame bus numatytos konkrečios programos nuostatų įgyvendinimui reikalingos priemonės.

Kategorija:   Naujienos
Atgal