• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybių prašoma informacijos apie kultūros vertybių objektų apsaugą

Savivaldybių prašoma informacijos apie kultūros vertybių objektų apsaugą

2012-02-15 0 862 Views

Pasitarime Kultūros paveldo departamento (KVAD) atstovai paprašė savivaldybių, kurios vykdo statinių naudojimo priežiūros funkciją, iki kovo 15 dienos surinkti ir pateikti informaciją, ar kultūros paveldo objektuose elektros instaliacijos techninė būklė atitinka eksploatacijos reikalavimus, ar yra įrengta ir tinkamai veikia apsaugos įspėjamoji signalizacinė įranga.

Pasitarime dalyvavę LSA patarėjai Gediminas Vaičionis, Aleksandras Tiaškevičius ir Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas Darius Daunoras atkreipė dėmesį, kad toks KVAD prašymas nėra teisiškai pagrįstas. Savivaldybės nevykdo statinių techninės priežiūros darbų, o tik statinių naudojimo priežiūros ir paveldo objektų būklės darbus tiek, kiek tai numatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Susitikime buvo  nutarta sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, kuri suformuluos artimo laikotarpio ir ilgalaikes priemones gerinti kultūros paveldo objektų priešgaisrinę sistemą ir bendrąją saugą.

Kategorija:   Naujienos
Atgal