• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA atstovai atkreipė Švietimo ir mokslo ministro dėmesį į sudėtingą miestelių ir kaimo mokyklų padėtį

LSA atstovai atkreipė Švietimo ir mokslo ministro dėmesį į sudėtingą miestelių ir kaimo mokyklų padėtį

2012-02-21 0 1097 Views

LSA viceprezidentas, Ignalinos rajono meras Bronis Ropė susitikime pažymėjo, jog savivaldybėms šiemet trūks mažiausiai 43 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų, o daugiausiai neigiamos įtakos šių metų ugdymo procesui turės Vyriausybės praėjusių metų pabaigoje patvirtinta 2012 m. mokinio krepšelio metodika, dėl kurios pakeitimų mokinio krepšelis mažinamas 30 mln. litų. Nutarimas buvo priimtas neatsižvelgiant į tai, kad LSA nepritarė mokinio krepšelio metodikos pakeitimams, o ypač – siūlymui sumažinti miestelių ir kaimo vidurinių mokyklų finansavimą nuo 4 iki 25 proc. Dėl šio siūlymo kažikurios savivaldybės bus priverstos naikinti kaimo mokyklas.

Pagal metodiką, kaimo vidurinėse mokyklose iki 300 mokinių 9–12 klasių mokiniams koeficientai bus mažinami vidutiniškai 25 proc., vidurinėse mokyklose nuo 301 iki 500 mokinių 5–12 klasių mokiniams koeficientai mažinami vidutiniškai 4 proc., o vidurinėse mokyklose nuo 501 mokinių koeficientai 5–8 klasės mokiniams – 5 proc.

Susitikime, kuriame dalyvavo ir LSA viceprezidentai Pagėgių meras Virginijus Komskis,  Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, LSA direktorė Roma Žakaitienė, švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, kancleris Dainius Numgaudis bei kiti asociacijos ir ministerijos atstovai, LSA taip pat iškėlė miestelio ir kaimo vidurinių mokyklų koeficientų, aukštos mokytojų kvalifikacijos ir jų atlygio proporcijų, mokinio krepšelio metodikos tobulinimo klausimus.

LSA atstovai pabrėžė ir tai, kad ypač skaudžių pasekmių ugdymo procesui turės ir dar mažiausiai 30 mln. litų mokinio krepšelio lėšų atėmimo iš savivaldybių nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus. Ministrui primintas LSA siūlymas šias lėšas palikti (perskirstyti) savivaldybėms ir taip nors iš dalies kompensuoti didelį mokinio krepšelio stygių.

Susitikime buvo diskutuota ir apie mokyklų tinklo pertvarką. Šiuo metu kaimiškosiose savivaldybėse iškyla problemų rengiant ir tvirtinant bendrojo ugdymo įstaigų tinklą: kai kuriose savivaldybėse gali nebelikti mokyklų, kuriose būtų galima vykdyti vidurinio ugdymo programas, nes jose nebesurenkamos 2 klasės. Todėl mokinius 11-12 (9-12) klasių reikėtų vežti į „artimiausią“ mokyklą, kuri yra už 10 ar net 45 km.

Susitikimo dalyviai sutarė, jog ministerija sudaryti specialią, mokinio krepšelio trūkumus analizuojančią darbo grupę, į kurią būtų įtrauktas ir LSA atstovas. Ministerija taip pat įsipareigojo numatyti mechanizmą kompensuoti mokinio krepšelio lėšų trūkumą.

Iš viso mokinio krepšelio reikmėms finansuoti savivaldybėms 2012 m. skirta 2,018592 mlrd. Lt. Tai yra 5,3 procento mažiau nei buvo skirta pernai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal