• Pirmas
  • Naujienos
  • Artimiausi regioninės politikos pokyčiai aptarti LSA finansų ir ekonomikos komitete
fin komitetas02 21 002-600

Artimiausi regioninės politikos pokyčiai aptarti LSA finansų ir ekonomikos komitete

2012-02-22 0 1106 Views

Gaires pristatęs Vidaus reikalų ministerijos (VRM) regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšnys pabrėžė, jog koordinuodama regioninę politiką ministerija labai suinteresuota dialogu su savivaldybėmis, kurias laiko svarbiais partneriais.

2014–2020 metų Lietuvos nacionalinę regioninę politiką siūloma vykdyti dviem pagrindinėmis kryptimis: sprendžiant pagal gyvenamosios vietovės dydį (kaimas, miestelis, miestas, didelis miestas) būdingas problemas ir stiprinant regionų plėtros tarybų vaidmenį. Tikslinės teritorijos, kurias atrinktų Regioninės plėtros tarybos (RPT), būtų išskiriamos siekiant spręsti šioms teritorijoms būdingas problemas ir parama joms būtų teikiama pagal suderintas jų plėtros strategijas. RPT vaidmenį tikimasi stiprinti kartu su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant regionų plėtros planus bei atrenkant ir įgyvendinant regionams svarbius projektus.

Dokumente taip pat siūloma atsisakyti probleminių teritorijų, kurios apima visą savivaldybės teritoriją, baigiamos ir nebebus siūlomos naujos ekonomikos augimo centrų programos.

fin komitetas02 21003-600
Komiteto narys L.Urmanavičius, VRM atstovai A.Plikšnys, G.Česonis,

Metų pradžioje VRM surengė apklausą dėl regioninių projektų atrankos modelio taikymo, aktualiausių Europos Sąjungos paramos sričių bei paramos tikslinėms teritorijoms. Apklausoje dalyvavo 53 savivaldybės ir 10 RPT. Pristatydamas apklausos rezultatus, VRM regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminąs Česonis pažymėjo, jog regioninių projektų atrankos mechanizmo taikymui ir 2014–2020 metais pritaria visi dalyvavusieji apklausoje. 52 savivaldybės ir 10 RPT  taip pat pasisakė už priemonių, kurioms taikoma regioninė projektų atranka, skaičiaus ir (arba) jos skiriamo finansavimo didinimą. Toks pats skaičius savivaldybių ir RPT siūlo taikyti daugiau regioninio planavimo priemonių

33 savivaldybės ir 9 RPT siūlo apibrėžti „regioninį projektą“ kaip projektą, kuris atrenkamas ir siūlomas finansuoti RPT (vykdant regioninę projektų atranką). 17 savivaldybių ir 6 RPT siūlo tokiu laikyti projektą, kuris numatytas regiono plėtros plane kaip savarankiška priemonė. Dar 19 savivaldybių ir 5 RPT regioniniu projektų laikytų projektą, skirtą sukurti infrastruktūrą ar paslaugą, kuria naudosis kelių savivaldybių ar viso regiono gyventojai.

Kaip geriausią būdą finansuoti regioninio planavimo projektus net 47 savivaldybės įvardijo nustatymą vadinamojo “krepšelio“, kurio lėšas RPT galėtų perskirstyti tarp priemonių.

Dauguma savivaldybių ir RPT taip pat pasisakė už tai, kad nebūtų sudaromas išankstinis tikslinių teritorijų (probleminių, plėtros centrų ir panašiai) sąrašas, o paramos skyrimo sąlyga taptų atitinkamo dydžio/tipo teritorijai būdinga problema.  

Kategorija:   Naujienos
Atgal