• Pirmas
  • Naujienos
  • Pristatome Europos savivaldybių ir regionų tarybos naujienlaiškius

Pristatome Europos savivaldybių ir regionų tarybos naujienlaiškius

2012-03-09 0 887 Views

Šiuo metu CEMR yra didžiausia savivaldos ir regionų interesams atstovaujanti organizacija Europoje, jungianti daugiau kaip 30 šalių nacionalines miestų, savivaldybių ir regionų asociacijas, atstovaujančias per 100 000 regioninių ir vietos savivaldos institucijų Europoje.

LSA CEMR nare yra nuo 2001 m. ir aktyviai dirba Twinning koordinatorių tinkle, Užimtumo ir socialinių reikalų, Aplinkosaugos komitetuose, ELAN (savivaldos atstovų Briuselyje grupė).

Čia galite susipažinti su CEMR naujienlaiškiu angliškai ir prancūziškai, kuriame pristatoma organizacijos vasario mėnesio veikla, ypač – energetikos, pilietybės, Europos socialinio dialogo, viešjųjų paslaugų bei lyčių lygybės srityse.

Primename, kad CEMR veikia kaip informacijos mainų forumas, siekia užtikrinti tinkamą regionų ir vietos valdžios interesų atstovavimą ES politiniuose procesuose bei sukurti lobizmo kanalus konsultacijoms su ES institucijomis. ES lygmenyje CEMR siekia panašių teisinių garantijų, kokias nacionalinės asociacijos jau turi savo šalyse.

CEMR aktyviai dirba su Europos Parlamentu, dalyvauja jo posėdžiuose, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų pranešėjams komitetuose. Vykdydama lobistinę veiklą dėl atitinkamo teisės akto, CEMR parengia standartines lobistines pozicijas ir siunčia nacionalinėms savivaldos asociacijoms bei ELAN grupei, kad šie siektų įtakoti nacionalinius europarlamentarus. Lygiagrečiai rengiami CEMR darbo grupių ekspertų susitikimai su EP paskirtais pranešėjais.

Kategorija:   Naujienos
Atgal