• Pirmas
  • Naujienos
  • Siūloma nauja gyventojų apklausų organizavimo savivaldybėse tvarka

Siūloma nauja gyventojų apklausų organizavimo savivaldybėse tvarka

2012-04-05 0 749 Views

Naujajame įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jei savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 15 proc. apklausos teritorijos gyventojų (dabar apklausa laikoma įvykusia, jei savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 25 proc. apklausiamos teritorijos gyventojų). Be to, savivaldybės taryba, tvirtindama apklausos tvarką, gali nustatyti ir žemesnę nei 15 proc. gyventojų ribą, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Savivaldybės tarybai taip pat nustatyta pareiga pateikti argumentus, jei, priimdama sprendimą dėl apklausai pateikto klausimo, ji neatsižvelgė į vietos gyventojų apklausos metu pareikštą nuomonę.

Įstatymo projekte taip pat reglamentuota, kad apklausą skelbia ir organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o ne savivaldybės taryba, kaip yra dabar. Tuo tarpu Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) šį įstatymo pakeitimo projektą svarstysiančiam Seimui siūlys įteisinti nuostatą, kad savivaldybės taryba ir ateityje turėtų priimti sprendimą dėl gyventojų apklausos skelbimo, šiame sprendime nustatydama apklausai teikiamų klausimų tekstą, apklausos būdą, apklausos teritoriją, datą, vietą ir apklausos komisijos sudėtį, o administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo sprendimu, organizuotų apklausą.

Naujojoje tvarkoje siekiama įtvirtinti dar vieną naujovę – ne tik gyventojams ir savivaldybės tarybai, bet ir seniūnui būtų suteikta teisė inicijuoti apklausą jo kompetencijai priskirtais klausimais. LSA nuomone, šiuo siūlymu nukrypstama nuo proporcingumo principo taikymo: apklausos iniciatyvos teisė suteikiama karjeros valstybės tarnautojui – seniūnui, o atstovaujamoji savivaldybės institucija apklausos iniciatyvos teisę gali realizuoti tik esant ne mažesniam kaip ¼ savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimui.

Taip pat įstatymo projekte siūloma atsisakyti vieno iš apklausos būdų – atrankinės gyventojų apklausos telefonu, nes toks būdas neleidžia įsitikinti, ar apklausos dalyvis yra nuolatinis tos savivaldybės gyventojas. Vietoj to siūloma įtvirtinti naują būdą – gyventojų apklausą apklausos dalyvių būstuose. Taip būtų galima apklausti santykinai nedidelę vietos gyventojų dalį tik jiems aktualiais klausimais.

Kategorija:   Naujienos
Atgal