• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA diskutuota apie socialinės globos paslaugų ir slaugos namuose integravimą
kom022-600

LSA diskutuota apie socialinės globos paslaugų ir slaugos namuose integravimą

2012-04-12 0 779 Views

Komitetų nariams ir posėdyje dalyvavusiems Sveikatos apsaugos (SAM), Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministerijų bei sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų atstovams buvo pristatyta Vilniaus miesto Centro poliklinikos, Panevėžio Integruotų sveikatos paslaugų centro ir Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos centro patirtis organizuojant integruotas slaugos ir globos paslaugas namuose. Pagrindinėmis šių paslaugų organizavimo problemomis buvo įvardintos tinkamai neišspręstas paslaugų finansavimo klausimas, sudėtinga socialines paslaugas teikiančių įstaigų, siekiančių teikti slaugos paslaugas,  licencijavimo procedūra, teisės aktais tinkamai nereglamentuotas bendradarbiavimas su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis. LSA komitetų narių nuomone, šių paslaugų organizavimas bei finansavimas turėtų būti priskirtas vienam atsakingam „šeimininkui“, o ne remtis skirtingų institucijų geranorišku tarpusavio bendradarbiavimu.  

LSA sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Jurbarko rajono meras Ričardas Juška SAM atstovams akcentavo, jog nėra atlikta ministerijos analizė, kuri leistų aiškiai įvardinti priežastis, kodėl sveikatos priežiūros įstaigose nėra panaudojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)  biudžeto  lėšos, skirtos slaugos paslaugoms namuose.  Iš šio fondo kasmet slaugai namuose skiriama  daugiau nei 15 mln. litų, tačiau,  nors šių paslaugų poreikis tik didėja, jau keli metai panaudojama tik kiek daugiau nei 5 mln. Lt.

Pasak mero, teikdamos slaugos namuose paslaugas sveikatos priežiūros įstaigos neišvengiamai patiria finansinius nuostolius, todėl šių paslaugų apmokėjimo klausimas turi būti sprendžiamas kompleksiškai, tai yra – apimti tiek transporto, tiek medikamentų, medicinos pagalbos ir kitas reikalingas išlaidas.

Posėdyje dalyvavęs SADM  viceministras  Dalius Bitaitis informavo, jog šiuo metu kartu su SAM atstovais yra rengiamos diskusijos dėl slaugos paslaugų namuose finansavimo iš PSDF biudžeto lėšų perdavimo savivaldybėms su specialia tiksline dotacija, taip pat tariamasi  dėl galimybių tobulinti integruotas socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas.

Savivaldybių atstovai savo poziciją dėl galimybių teikti savivaldybėse integruotas socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose pateiks sulaukę ir apsvarstę ministerijų sprendimus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal