• Pirmas
  • Naujienos
  • Apibrėžta, kokia valstybės ir savivaldybių informacija yra vieša

Apibrėžta, kokia valstybės ir savivaldybių informacija yra vieša

2012-04-12 0 936 Views

Pataisų rengėjų teigimu, įstatymo projektu taip pat siekiama suderinti  minėto įstatymo ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais nuostatas, reglamentuojančias visuomenės teises gauti informaciją, valstybės, savivaldybių įstaigų informacijos rinkimą ir platinimą.

Įstatymu siūloma nustatyti, kad viešai paskelbta informacija būtų laikoma visuomenės informavimo priemonėse valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse paskelbta informacija. Taip pat tokia informacija laikoma valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos iniciatyva, naudojant elektroninių ryšių priemones, skelbiama informacija.

Įstatyme įtvirtintą nuostatą, kad visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktais pavestas funkcijas turi būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, siūloma papildyti, numatant, kad  pirmenybė turėtų būti  teikiama informacijos skleidimui internetu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal