• Pirmas
  • Naujienos
  • Nuo šiol savivaldybės vykdys daugiabučių namų savininkų bendrijų priežiūrą ir kontrolę

Nuo šiol savivaldybės vykdys daugiabučių namų savininkų bendrijų priežiūrą ir kontrolę

2012-04-12 0 1387 Views

Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turės teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.

Priimtais pakeitimais taip pat įtvirtinama, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Bendrijai bus draudžiama bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose, teikti paskolas, garantuoti, laiduoti, įkeisti bendrijos turtą ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

Bendriją steigti galės vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai. Taip pat sudaroma galimybė daugiabučio namo, kuriame nėra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų savininkams inicijuoti prisijungimą prie kito daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įsteigtos bendrijos, jeigu bus gavę šios bendrijos valdymo organo pritarimą.

Naujojoje Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo redakcijoje nuspręsta patikslinti bendrijos valdymą. Pagal pataisas, bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdyba galės būti renkama 3 metų laikotarpiui, tačiau kadencijų skaičius nebus ribojamas. Įgaliotiniai bus išrenkami daugiabučio namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose 4 metų laikotarpiui. Aukščiausiasis bendrijos organas – bendrijos narių visuotinis susirinkimas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal