• Pirmas
  • Naujienos
  • Pasirašytas trišalis susitarimas dėl savivaldybių vaidmens atnaujinant daugiabučius namus

Pasirašytas trišalis susitarimas dėl savivaldybių vaidmens atnaujinant daugiabučius namus

2012-07-02 0 699 Views

Visos trys šalys susitarė aktyviai bendradarbiauti siekiant bendro tikslo – proveržio minėtoje srityje, kadangi pastaraisiais metais daugiabučių namų atnaujinimo procesas vyksta ypač vangiai.

Pasirašytu susitarimu LSA atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurios savivaldybės rodo iniciatyvą pradėti plataus masto pilotinius daugiabučių namų miestuose atnaujinimo ir jų energinio efektyvumo didinimo projektus. Tačiau šioms savivaldybėms kyla tiek bendrų, tiek specifinių problemų, kurioms spręsti reikėtų nedelsiant imtis bendrų ir koordinuotų veiksmų.

Susitarime pabrėžiama, jog turėtų būti užtikrinta sklandi informacijos sklaida bei komunikacija tarp įvairių savivaldybių bei sudarytos sąlygos joms tarpusavyje keistis gerąja patirtimi, susijusia su daugiabučių namų atnaujinimo ir jų energinio efektyvumo didinimo įgyvendinimo projektais.

Susitarimas buvo pasirašytas savivaldybėms skirto forumo ,,Atnaujinti namai – atnaujinti miestai” metu. Jame savivaldybės taip pat buvo pakviestos pasirašyti Lietuvos savivaldybių rezoliuciją dėl prisijungimo prie minėto susitarimo. Rezoliucijoje taip pat numatomi savivaldybių įsipareigojimai sudaryti specialias darbo grupes, kurios išanalizuotų atitinkamos savivaldybės situaciją bei pasirengimą vykdyti daugiabučių namų grupių ir (ar) kvartalų atnaujinimą (modernizavimą) savivaldybės iniciatyva. Taip pat  būtų įsipareigojama po reikiamų teisės aktų pakeitimo bei papildomos paramos skyrimo parengti ir patvirtinti namų grupių ar kvartalų savo miesto ar rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programas, o jas patvirtinus pradėti rengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus.

Susitarimo bei rezoliucijos tekstą rasite čia.

Kategorija:   Naujienos
Atgal