• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės kviečiamos dalyvauti Europos Komisijos kvietime teikti paraiškas

Savivaldybės kviečiamos dalyvauti Europos Komisijos kvietime teikti paraiškas

2012-07-03 0 945 Views

Su konkurso nugalėtojais Europos Komisija sudarys keturių metų trukmės sutartis.

Šiuo kvietimu siekiama užtikrinti galimybę piliečiams gauti informaciją apie visas Europos Sąjungos (ES) veiklos sritis bei reikšti savo nuomonę apie jas. Tam tikslui steigiami „Europe Direct“ informacijos centrai (EDIC) teiks vietos ir regioniniams poreikiams pritaikytas paslaugas, kuriomis naudodamasi vietos bendruomenė galės gauti informaciją, patarimus, paramą ir atsakymus į klausimus apie ES, jos politiką, programas ir finansavimo galimybes.

EDIC tinklas – tai viena pagrindinių priemonių skleisti informaciją apie ES, jos piliečių teises bei prioritetus, ypatingą dėmesį skiriant ekonomikos augimo strategijai „Europa 2020” ir aktyvaus pilietiškumo vietos bei regionų lygmeniu skatinimui.

Konkursą laimėję pareiškėjai įgyja teisę į Komisijos metinę veiklos dotaciją, skiriamą kaip vienkartinė išmoka. Jos dydis – nuo 12 000 iki 20 000 EUR vienam centrui per metus. Atsižvelgiant į ekonominę situaciją šiame kvietime nėra reikalaujama, kad pareiškėjas užtikrintų šios veiklos bendrąjį finansavimą.

Bendra Lietuvai skiriama suma 2013 metams yra 180 000 EUR.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 EDIC – po vieną kiekvienoje apskrityje.

Visą informaciją apie kvietimą ir paraiškos dokumentus galite rasti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje interneto svetainėje, adresu: www.ec.europa.eu/lietuva.

Kategorija:   Naujienos
Atgal