• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybės abejoja siūlomų šilumos ūkio pertvarkos gairių nauda gyventojams

Savivaldybės abejoja siūlomų šilumos ūkio pertvarkos gairių nauda gyventojams

2012-07-09 0 787 Views

Vertindamos Energetikos ministerijos Vyriausybei siūlomas patvirtinti Šilumos ūkio pertvarkos gaires savivaldybės abejoja, ar, atskyrus įmones ir išskaidžius šilumos gamybą ir perdavimą į atskiras veiklas, butų sumažintos šilumos kainos vartotojams. Tokius žingsnius galima būtų svarstyti nebent trijuose didžiuosiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Mažesniuose miestuose ir miesteliuose įmonių atskyrimas naudos vartotojams neduotų, kadangi vietoje vienos įmonės administracijos atsirastų bent dvi, kurių išlaikymą vis tiek turėtų apmokėti vartotojas.

Šilumos gamybos ir tiekimo veiklų atskyrimas gali būti keblus ir ten, kur šilumos ūkiai yra išnuomoti pagal galiojančios nuomos sutartis.
LSA taip pat primena, kad šilumos gamybos ir perdavimo veiklos yra glaudžiai susijusios techniškai (termofikacinio vandens paruošimas, tinklų papildymas, siurblių veikimas, elektros energija perdavimui, avarinės tarnybos ir kita), todėl šių veiklų atskyrimas būtų sunkiai įgyvendinamas.

Savivaldybės negali tinkamai įvertinti siūlymo perduoti dalį savivaldybės funkcijų šilumos ūkio sektoriuje valstybės kompetencijai, kadangi nėra įvardinta, kokios konkrečios funkcijos butų perduotos. Be to, dar 1997 metais išskaidžius valstybines šilumos tiekimo įmones ir jų valdymą perdavus savivaldybėms, kartu buvo perduoti ir ilgalaikiai įsipareigojimai, už kuriuos vartotojai mokėjo ne vienerius metus, todėl reikėtų siekti, jog vartotojų neužgultų naujų įsipareigojimų našta.

Vyriausybėje vykusiame pasitarime Energetikos ministerijai buvo pasiūlyta iki rugpjūčio 15 dienos perengti Šilumos ūkio pertvarkos koncepciją, kurioje butų aiškiai įvardinti pertvarkos naudos ir įgyvendinimo pricipai, proceso eiga, bei atitinkamas Šilumos ūkio įstatymo pataisas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal