• Pirmas
  • Naujienos
  • Palangoje susitinka apie 100 regionų ir vietos valdžios atstovų iš visos ES
EDUC Planagoje1-600

Palangoje susitinka apie 100 regionų ir vietos valdžios atstovų iš visos ES

2012-07-05 0 958 Views

RK komisijos posėdyje bus svarstomos komisijos rengiamų RK nuomonių projektai Europos duomenų apsaugos reglamentavimo, viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo, darnios plėtros ir biotechnologijų sektoriaus skatinimo temomis bei kiti europinės darbotvarkės klausimai.

Palangoje taip pat vyksta ir tarptautinė konferencija „Sportas visiems – tarpregioninis bendradarbiavimas“. Renginio, kuriam pirmininkauja EDUC pirmininkas Adrianu Nicu ir Šiaulių miesto mero pavaduotoja Daiva Matonienė, metu už sporto politiką atsakingų Lietuvos institucijų, šalies ir kitų ES valstybių narių savivaldybių atstovai bei Šiauliuose netrukus prasidėsiančių tarptautinių neprofesionalų žaidynių „TAFISA – sportas visiems“ organizatoriai dalinasi gerąja patirtimi sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo srityse bei aptaria tam skirtas ES politikos iniciatyvas.

EDUC Palangoje2-600

Liepos 5 dieną taip pat numatomas Lietuvos Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus susitikimas su RK atstovais, kurio metu bus aptarta Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkė bei jos prioritetų sąryšis su RK ateinančiųjų metų darbo programa.

Regionų komitetas yra ES teisėkūros procese dalyvaujanti institucija, kurią sudaro 344 ES nariai – regionų vadovai, miestų merai bei kiti vietos ir regionų valdžiai atstovauti savo šalyse išrinkti politikai. Komitete veikia septynios nuolatinės komisijos, kurios vieną ardu kartus per metus rengia išvažiuojamuosius posėdžius. Iki šiol Lietuvoje buvo surengtas tik vienas RK komisijos susitikimas – 2007 m. Vilniuje įvyko jau nebeegzistuojančios CONST (Konstitucinių reikalų, pilietybės ir išorės santykių) komisijos posėdis.

Plačiau apie renginį galite paskaityti RK pranešime spaudai lietuvių kalba.

Kategorija:   Naujienos
Atgal