• Pirmas
  • Naujienos
  • Gyventojai galės kreiptis finansinės pagalbos renovuojant individualius namus

Gyventojai galės kreiptis finansinės pagalbos renovuojant individualius namus

2012-08-16 0 1045 Views

Tokį kvietimą paskelbė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF).

Kaip pranešė Aplinkos ministerija, parama bus skiriama vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų savininkams, šiais metais ketinantiems įsidiegti arba įsidiegusiems atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) bei gyvenamosios paskirties pastatų renovacijai kompensuoti. Parama skiriama iš Klimato kaitos specialiosios programos, kurioje kaupiamos už taršos leidimų pardavimus gautos lėšos.

Kvietimai paskelbti atskirai kiekvienai finansuojamai priemonei, skiriama lėšų suma vienai priemonei – 900 tūkst. litų, o bendra abiems priemonėms skiriama lėšų suma – 1,8 mln. litų. Numatytas subsidijos dydis yra iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau jis negali būti didesnis negu nurodyta aplinkos ministro įsakyme patvirtintuose mažos apimties projektų maksimaliuose subsidijų dydžiuose.

Pasak pranešimo, vienas iš pagrindinių reikalavimų pareiškėjams – jie turi būti vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, savininkai. Be to, atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui parama numatyta pareiškėjams, kurie ketina atsinaujinančią energiją naudoti savo reikmėms, o ne pardavimui.

Paraiškos priimamos tęstiniu būdu, taigi jos bus registruojamos pagal paraiškos gavimo datą, o paraiškų priėmimo pabaiga bus laikoma data, kada bus gauta paraiškų visam priemonei skirtam lėšų kiekiui panaudoti. Gavus daugiau paraiškų, nei yra skirta lėšų, paraiškų priėmimas bus stabdomas.

Daugiau informacijos apie finansavimo sąlygas ir paraiškų priėmimą rasite LAAIF interneto svetainėje adresu www.laaif.lt arba šiais telefonais: Ieva Zabielė (8 5) 205 3105, Indrė Kapusčytė, Renata Spiečiūtė (8 5) 241 2114, Inga Laučinskaitė, Asta Skrockaitė – Narbutienė (8 5) 205 3104, – faksu (8 5) 216 9399; – elektroniniu paštu: i.kapuscyte@laaif.lt, r.spieciute@laaif.lt, i.zabiele@laaif.lt, i.laucinskaite@laaif.lt, asta@laaif.lt., – adresu: Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius.

Kategorija:   Naujienos
Atgal