• Pirmas
  • Naujienos
  • Informuojame apie tris Europos Komisijos kvietimus teikti paraiškas

Informuojame apie tris Europos Komisijos kvietimus teikti paraiškas

2012-08-31 0 1079 Views

 Projektų europinio bendrafinansavimo norma – iki 75 proc. Esminis reikalavimas – transnacionalinis bendradarbiavimas ir planuojamo sukurti turizmo produkto transnacionalinis pobūdis. Projektui gali būti skiriama iki 175 tūkst. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos. Projektų įgyvendinimo pradžia – 2013 m. sausis, maksimali trukmė – 18 mėnesių. Projekte turi dalyvauti bent 5 partneriai iš 5 ES valstybių narių. Visi projekto partneriai turi būti iš ES valstybių narių.

Daugiau informacijos apie kvietimą (anglų kalba) galima rasti EK Įmonių ir pramonės politikos generalinio direktorato svetainėje, adresu http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6034&lang=en&tpa_id=0&displaytype=fo&fosubtype=p&nl_id=1021 arba kreipiantis elektroniniu paštu ENTR-CFP-1244-CULT-IND-TOU@ec.europa.eu.

Paraiškas reikia teikti tiesiogiai EK Įmonių ir pramonės politikos generalinio direktoratui (Directorate F, Unit F1, Tourism Policy Development B100 4/30, Service central de réception de courrier, Avenue du Bourget 1-3 B-1140 Brussels, Belgium). Paraiškų pateikimo terminas – rugsėjo 28 d., paraiškos teikiamos anglų arba prancūzų kalbomis.

Kvietimas teikti paraiškas Europos kultūros festivalių rengimui

EK Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai europinių kultūros festivalių rengimui gauti (priemonė Strand 1.3.6. European cultural festivals). Kvietimo tikslas – paremti europinius kultūros festivalius, skatinant kultūros profesionalų patirties mainus, skatinti meno kūrinių judėjimą ir pateikiamą kuo platesnei auditorijai, skatinti tarpkultūrinį dialogą.

Į paramą gali pretenduoti festivaliai, kurie iki paraiškos teikimo termino jau yra įvykę bent penkis kartus, kurie numato dalyvius ar kūrinius iš bent septynių šalių ir kurių praėjusių metų renginiai taip pat apėmė septynių šalių atstovus. Filmų festivaliams parama pagal šį kvietimą neteikiama – tam skirta MEDIA programa.

Paraiškas gali teikti visos ne pelno organizacijos (angl. Public institutions) iš ES bei kitų pasaulio šalių.

Paraiškų teikimo terminas – gruodžio 5 d.

Pilnas kvietimo tekstas su išsamia informacija skelbiamas adresu http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_136_2012_en.php.

Papildoma informacija teikiama telefonu +32 229 90705 ir el. paštu: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Paraiškas reikia teikti tiesiogiai EK Švietimo ir kultūros generaliniam direktoratui (Directorate-General for Education and Culture, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme (2007–2013), Programme Strand 1.3.6: Festivals, Avenue du Bourget 1, (BOUR 04/02), B – 1140 Brussels Belgium).

Kvietimas teikti paraiškas iniciatyvoms gebėjimų tobulinimo užimtumo srityje įgyvendinti

EK Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas paskelbė kvietimą teikti paraiškas iniciatyvoms gebėjimų tobulinimo užimtumo srityje įgyvendinti (PROGRESS programa).

Kvietimo tikslas – sustiprinti atsakingų institucijų gebėjimus darbo vietų kūrimo srityje, įgyvendinti Europos užimtumo strategiją bei prisidėti prie nacionalinių užimtumo strategijų įgyvendinimo. Pagal šį kvietimą finansuojamos veiklos apima specialistų ir gerosios patirties mainus, sektorinių tarybų kūrimą, paramą ūkio restruktūrizacijos procesams.

Tinkami pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės, ne pelno įstaigos, universitetai. Paraiškas gali teikti organizacijos iš ES bei kitų šalių. Paraiškų teikimo terminas – spalio 22 d.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma pateikiama EK Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generaliniam direktorato interneto svetainėje, adresu http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=363&furtherCalls=yes. Informacija apei kvietimą teikiama el. paštu EMPL-VP-2012-009@ec.europa.eu

Paraiškas reikia teikti tiesiogiai EK Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generaliniam direktoratui Rue de Spa , 3, 1000 – Bruxelles.

Kategorija:   Naujienos
Atgal