kkk 012-600

Vilniuje posėdžiavo LSA valdyba

2012-09-06 0 730 Views

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo pavaduotojas Algimantas Janušauskas pakvietė savivaldybes glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant susisiekimo infrastruktūros, kelių saugumo klausimus bei kartu siekti, kad kelių tvarkymui skiriamos lėšos būtų naudojamos kuo efektyviau.

Su direkcijos atstovais merai aptarė ir aktualias pakelių šienavimo problemas, skirtingų finansavimo šaltinių keliamus nevienodus reikalavimus ir dėl to savivaldybėms kylančius nepatogumus. Buvo iškelta idėja organizuoti bendrą abiejų institucijų darbo grupę aktualiausiems klausimams spręsti bei operatyviai derinti.

         kkk 018-600          
               A.Janušauskas, R.Malinauskas, R.Žakaitienė           

Valdyba taip pat sprendė dėl į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso (ET VRVK) Vietos valdžios rūmus skiriamų Lietuvos vietos savivaldos atstovų bei Vyriausybei teikiamų tvirtinti kandidatūrų į ET VRVK Regionų rūmų narius.

ET VRVK – Strasbūre (Prancūzija) įsikūrusi Europos Tarybos institucija, vienijanti 47 Europos valstybių vietos ir regionų valdžių atstovus, dirbanti vietos ir regionų demokratijos, socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimo srityse, atliekanti Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo priežiūrą. ET VRVK sudaro Vietos valdžios ir Regionų rūmai.

Primename, jog Lietuva į ET VRVK deleguoja aštuonis atstovus (keturis tikruosius ir keturis pakaitinius) – atitinkamai po du tikruosius ir po du pakaitinius narius į Vietos valdžios rūmus ir į Regionų rūmus. Į Vietos valdžios rūmus deleguojami savivaldybių merai, į Regionų rūmus – savivaldybių tarybų nariai, kurie kartu yra ir regionų plėtros tarybų nariai. Atstovus į Vietos valdžios rūmus skiria LSA, atstovus į Regionų rūmus – Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministerijos ir LSA teikimu.

Tikraisiais nariais valdyba patvirtino Akmenės rajono merą Vitalijų Mitrofanovą, Ignalinos rajono  merą Bronį Ropę, o pakaitiniais nariais – Šilalės rajono merą Joną Gudauską bei Elektrėnų merą Kęstutį Vaitukaitį. Taip pat nuspręsta teikti Ministrui Pirmininkui į ET VRVK Regionų rūmus tvirtinti Birštono merę Nijolę Dirginčienę bei Pasvalio rajono merą Gintautą Gegužinską tikraisiais nariais, o Kauno miesto savivaldybės tarybos narę Aušrą Ručienę bei  Tauragės regiono plėtros tarybos narę

kkk 026-600
A.Vrubliauskas, B.Ropė, J.Jarutis, N.Dirginčienė

Danguolę Juozapavičienę – pakaitiniais. Delegacijos vadovu tvirtinti Ministrui Pirmininkui LSA valdyba siūlys dabartinį vadovą G. Gegužinską.

LSA tarptautinių ryšių komiteto pirmininkę N. Dirginčienę valdyba taip pat delegavo atstovauti asociacijai rugsėjo 26-28 dienomis Kadize (Ispanija) vyksiančioje europinės vietos ir regionų valdžių organizacijos CEMR (angl. Council of European Municipalities and Regions) generalinėje asamblėjoje, kuri organizuojama kas trejus metus. Asamblėjoje dalyvaus apie 500 dalyvių – beveik visų Europos šalių vietos ir regionų valdžių asociacijų atstovų.
    
LSA CEMR narė yra jau daugiau kaip 10 metų.

Taip pat valdyba delegavo LSA prezidentą Ričardą Malinauską bei viceprezidentą Virginijų Komskį į rugsėjo 10-14 dienomis Čengdu mieste (Kinija) vyksiantį oficialios Kinijos ryšių su užsieniu organizacijos – Kinijos ryšių su užsienio šalimis asociacijos organizuojamą 2012 m. Kinijos miestų tarptautinės draugystės konferenciją.

Šių metų vasarą Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės protokoliniu sprendimu buvo patvirtintos rekomendacijos dėl antikorupcinių iniciatyvų skatinimo ir apdovanojimų organizavimo. Vienu iš atrankos organizatorių yra LSA, todėl valdyba pavedė asociacijos administracijai organizuoti informacijos apie veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų atranką sklaidą bei, pasitelkus ekspertus, pateikti valdybai preliminarų pretendentų sąrašą.

kkk 022-600
A. Katinas, E. Jankevičius

Siekdama tobulinti savivaldybių teikiamas administracines paslaugas, LSA valdyba taip pat nutarė  sudaryti Administracinių paslaugų darbo grupę, kuri suburs savivaldybių specialistus į teminį kontaktų tinklą administracinių paslaugų sąrašams ir pavyzdiniams aprašymams parengti bei atnaujinti bei teiks Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms bei joms pavaldžioms įstaigoms bei įmonėms siūlymus koreguoti ir tikslinti administracinių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus.

LSA valdyba taip pat sprendė dėl LSA apdovanojimų – Auksinės krivūlės bei Auksinės krivūlės riterio – laureatų. Jų apdovanojimų ceremonija šiemet vyks spalio 5 dieną Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

LSA valdyba susipažino ir su Indre Venckūnaite, kuri nuo rugsėjo 17 dienos pradės dirbti naująja LSA atstove Briuselyje.

kkk 035-600
I. Venckūnaitė

Kategorija:   Naujienos
Atgal