• Pirmas
  • Naujienos
  • Plateliuose savivaldybės aptarė klausimus, kylančius atliekų tvarkymo srityje

Plateliuose savivaldybės aptarė klausimus, kylančius atliekų tvarkymo srityje

2012-11-09 0 802 Views

Kartu su Aplinkos ministerijos, įmonės „Žaliasis taškas“ bei advokatų kontoros „LAWIN“ atstovais buvo aptarti savivaldybių ir Regioninių atliekų tvarkymo centrų užduotys įgyvendinant balandžio mėnesį priimto papildyto Atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų nuostatas. Renginio metu taip pat diskutuota apie diferencijuoto (kintamo) apmokestinimo už atliekų tvarkymą metodo taikymą.  

Šiuo metu savivaldybėms daugiausia neaiškumų kelia klausimai, susiję su savivaldybių ir gamintojų  ir importuotojų bendradarbiavimu. Įgyvendinat gamintojo atsakomybės principą gamintojai ir importuotojai turi finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų, patenkančių į komunalinių atliekų srautą, sutvarkymą. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės (arba savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys) privalo su gamintojais, importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis.

Savivaldybėms kyla daug klausimų – kaip elgtis toms, kuriose antrinių žaliavų surinkėjai jau yra parinkti ir su jais jau sudarytos paslaugų teikimo sutartys iki 2015 ir vėlesnių metų? Kaip savivaldybės turėtų elgtis, kai antrinių žaliavų surinkimas yra pavestas vykdyti savivaldybių įmonėms? Neaišku ir kas turėtų parinkti tvarkytojus, koks ryšys tarp bendradarbiavimo susitarimų su gamintojais ir importuotojai ir papildančių sistemų.

Todėl posėdžio dalyviai sutarė, kad LSA su kitomis asociacijomis, dirbančiomis atliekų tvarkymo srityje, parengs bendrą kreipimąsi į valdžios institucijas ir išdėstys problemas, su kuriomis susiduria savavaldybės,  regioniniai atliekų tvarkymo centrai ir kiti atliekų tvarkytojai įgyvendinant minėto įstatymo reikalavimus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal