• Pirmas
  • Naujienos
  • „Dirbti kartu, diskutuoti ir ieškoti sprendimų dėl bibliotekų padėties, veiklos plėtros ir finansinių galimybių savivaldybėse”
20121127 1

„Dirbti kartu, diskutuoti ir ieškoti sprendimų dėl bibliotekų padėties, veiklos plėtros ir finansinių galimybių savivaldybėse”

2012-11-27 0 1174 Views

Lapkričio 27 d., antradienį, Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje buvo svarstyta situacija savivaldybių viešosiose bibliotekose, kaip kūrybiškumas keičia Lietuvos mokyklas, aptartas tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas per projektus, nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės, tartasi dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo projekto bei kiti klausimai.

            20121127 2

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos (toliau – LSVBA) kreipimąsi į Lietuvos savivaldybių asociacijos institucijas „Dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų situacijos” pristatė LSVBA pirmininkė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.
Bendradarbiaujant bibliotekoms ir savivaldybėms įgyvendinti svarbūs projektai: „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškosiose vietovėse’, „Bibliotekos pažangai” ir kiti. Savivaldybės geranoriškai skiria lėšų knygoms įsigyti, remia ir palaiko bibliotekas, tapusias bendruomenių informacijos ir kultūrinės, socialinės traukos centrais, tačiau LSVBA nuomone, kai kurios savivaldybės linkusios taupyti bibliotekų sąskaita. Dalies bibliotekų biudžetai 2012 metais tesudarė 64-70 proc. 2009 metams skirto finansavimo. Bibliotekų darbuotojų atlyginimai vieni mažiausių šalyje. Savivaldybės strateginiuose planuose bibliotekoms kelia aukštus reikalavimus ir sudėtingus uždavinius, tokius kaip Informacines visuomenė plėtra ir kt., bet neužtikrina galimybių juos įgyvendinti. Komiteto nariai pritarė, kad, mažėjant lėšų savivaldybių savarankiškoms funkcijoms vykdyti, proporcingai mažėja finansavimas ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms, tarp jų ir bibliotekoms, o tai turės neigiamų pasekmių kuriant ir ugdant žinių visuomenę. Bibliotekoms irgi reikia keistis, sugebėti prisiderinti ir prisidėti prie naujų programų įgyvendinimo. Kultūros ministerijos atstovė Erika Buivydienė diskutavo su LSA komiteto nariais apie galimybę apskričių viešąsias bibliotekas panaudoti savivaldybių bibliotekų darbuotojų mokymui.

Posėdyje nutarta su LSVBA Kreipimusi supažindinti visas savivaldybes.

Kategorija:   Naujienos
Atgal