• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA prašo inicijuoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimą

LSA prašo inicijuoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkto pakeitimą

2012-12-05 0 726 Views

Tokią teisę jau turi 51 savivaldybė. LSA prašo suteikti teisę Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų, Marijampolės ir Neringos savivaldybių taryboms nustatyti 2014 metams ir vėlesniems metams individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius savo savivaldybių teritorijose. Minėtųjų 9 savivaldybių, kuriose gyvena 45 procentai Lietuvos gyventojų, tarybos turi teisę nustatyti už įsigyjamus verslo liudijimus fiksuoto dydžio pajamų mokestį, bet jis „negali būti mažesnis už pajamų mokestį, apskaičiuojamą dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 dieną, sumai pritaikius” 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, galiosiantį to mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, sausio 1 dieną.
2012 metams nustatytas minimalus fiksuotas pajamų mokesčio tarifas už įsigyjamus verslo liudijimus 9 savivaldybėse buvo 1440 Lt, 2013 metams – 1530 Lt (nes nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. minimali mėnesinė alga padidėjo nuo 800 Lt 850 Lt), o nuo 2014 m. gali didėti, ko gero, kasmet maždaug po 20 procentų – proporcingai numatomam minimalios mėnesinės algos padidinimui.
Savivaldybių nuomone, nustatant fiksuotą pajamų mokesčio dydį pagal konkrečios veiklos rūšį, reikia įvertinti esamą situaciją darbo rinkoje, rinkos pokyčius, paslaugos pelningumą, konkurenciją, paklausą, teritoriją, kurioje paslauga teikiama, bei kitas priežastis ir leisti savivaldybių taryboms nustatyti fiksuotą pajamų dydį pagal veiklas. Tai leistų sudaryti palankesnes sąlygas smulkaus verslo plėtrai. Pernelyg dideli mokesčiai žlugdo individualią iniciatyvą ir verslą, stabdo ekonomikos atsigavimą, didina socialinį nuosmukį, nedarbą, skurdą, emigraciją ir skatina atlikti veiklas nelegaliai, nemokant mokesčių.
Visos (100 proc.) gyventojų pajamų mokesčio įplaukos už verslo liudijimus įskaitomos į tos savivaldybės, kurios teritorijoje yra išduotas verslo liudijimas, biudžetą, todėl siūlomi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimai neturės neigiamos įtakos valstybės biudžetui.

Kategorija:   Naujienos
Atgal