• Pirmas
  • Naujienos
  • Baigiamoji „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos kūrimas” konferencija
130111-3

Baigiamoji „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos kūrimas” konferencija

2013-01-11 0 745 Views

Sausio 10 d., ketvirtadienį, Kaune įvyko baigiamoji projekto konferencija „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos kūrimas”. Renginys buvo skirtas aptarti projekto rezultatus, naujus praktikos organizavimo modelius, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir savivaldybių partnerystės svarbą ir naudą organizuojant studentų praktikos atlikimą savivaldybėse.

  130111-1   130111-2

Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su partneriais – Kauno technologijos universitetu, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu, Kolpingo kolegija ir 25 savivaldybėmis įgyvendina projektą ,,Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas” finansuojamo pagal sutartį Nr.VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-019/PS.
Konferencijoje dalyvavo ir projekto partnerių savivaldybių, ir kitų savivaldybių atstovai atsakingi už studentų praktikas bei aukštųjų mokyklų atstovai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal