• Pirmas
  • Naujienos
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – „Socialinėje politikoje nėra nei kairės, nei dešinės”
130110-5

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė – „Socialinėje politikoje nėra nei kairės, nei dešinės”

2013-01-10 0 761 Views

Sausio 10 d., ketvirtadienį, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame LSA vadovybės ir ministrės Algimantos Pabedinskienės susitikime buvo aptarti savivaldybėms aktualūs socialinės srities klausimai – piniginės socialinės paramos įgyvendinimo savivaldybėse galimybės, globos įstaigų finansavimo problemos; diskutuota dėl naujai formuojamos socialinio būsto politikos.

    130110-1   130110-2

Jau ne pirmus metus savivaldybėms vadovaujantys Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Alytaus r. savivaldybės meras A. Vrubliauskas, Ignalinos r. savivaldybės meras B. Ropė, Akmenės r. savivaldybės meras V. Mitrofanovas nedailino metai iš metų savivaldybes varginančių problemų ir kalbėjo konkrečiais pavyzdžiais – 2009-iaisiais buvo virš 75 tūkstančių socialinių pašalpų gavėjų, o po dviejų metų -2011-aisiais jau virš 200 tūkstančių norinčių pašalpas gauti. Per trejus metus socialinėms pašalpoms išmokėti skiriama pinigų suma šoktelėjo daugiau kaip tris kartus ((2009 m. – 190, 7 mln. Lt. – 2011 m.- 612, 3 mln.). Pilotinių savivaldybių veikla 2012 metais aiškiai parodė, kad savivaldybėms suteikus daugiau teisių, savarankiškumo ir motyvacijos pačioms skirstyti socialines pašalpas, įmanoma sumažinti per eilę metų įsišaknijusį pašalpų gavėjų piktnaudžiavimą socialinėmis pašalpomis.
LSA Valdyba ir Taryba pritarė SADM siūlymui nuo 2013 m. socialinių pašalpų skyrimą visose savivaldybėse vykdyti kaip savarankiškąją savivaldybių funkciją, tačiau ši iniciatyva liko neįgyvendinta. Vis dėlto, savivaldybės tiki, kad bus įvertinti išsakyti argumentai ir socialinių pašalpų skyrimo pertvarka bus įgyvendinta.

100110-3     130110-6

Viceministras Audrius Bitinas atsakydamas į merų klausimus teigė, kad ir ministerijos tikslas, kad kuo daugiau žmonių grįžtų į darbo rinką, pamirštų pašalpas, bet pažadėjo tik peržiūrėti teisinę bazę, tobulinti pašalpų skyrimo tvarką, o 2014 metų pradžioje planuojama pereiti prie vieningo pašalpų skyrimo modelio. Konkretų pažadą LSA atstovai išgirdo tik dėl glaudaus bendradarbiavimo ir partnerystės.

Ne mažiau karčia patirtimi susitikime visoms 60-čiai LSA narių atstovavę merai pasidalino ir dėl stringančio savivaldybių ir valstybinių įstaigų tarpžinybinio bendradarbiavimo, dėl naujos socialinio būsto politikos, būsto renovavimo ir dėl labai svarbaus globos įstaigų finansavimo.
Likviduojant apskritis, iš apskričių administracijų 2011 metais 22-iems savivaldybėms buvo perduotos 28 valstybinės globos įstaigos: 25 vaikų globos namai ir 3 senelių globos namai. Iš apskričių perimtoms įstaigos iš valstybės biudžeto vienam apgyvendintam vaikui išlaikyti atskirose įstaigose skiriama nuo 3 tūkstančių iki kelių dešimčių tūkstančių litų per mėnesį. (Apskričių įstaigas perėmusioms savivaldybėms iš valstybės biudžeto 2011 m – buvo skirta 40, 8 mln. Lt, 2012 m. – 39, 2 mln. 2013 m. – numatyta 33, 8 mln.). Tuo tarpu, savivaldybėse, kurios nėra perėmusios apskričių įstaigų, vienam vaikui skiriama tik 520 litų iš valstybės biudžeto ir visas savo įsteigtas globos įstaigas išlaiko iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Savivaldybių nuomone, toks globos įstaigų finansavimas yra neteisingas tiek atskirų savivaldybių, tiek globos įstaigose gyvenančių vaikų ar kitų socialinių žmonių grupių atžvilgiu ir teiravosi, kada ir kaip numatoma tvarkyti esamą globos įstaigų finansavimą ir spręsti kitas šioje srityje susikaupusias problemas?

Padėkojusi už pirmą ne mandagumo vizitą, o iškart dalykinį susitikimą, kuriame atvirai, aiškiai ir be užuolankų buvo išsakytos skaudžiausios socialinės problemos, ministrė A. Pabedinskienė pažadėjo jas spręsti dialogo būdu, bendradarbiaujant su savivaldybių asociacija. „Socialinėje politikoje nėra nei kairės, nei dešinės pusės, – sakė ministrė – turim ieškoti pusiausvyros, mūsų rūpesčių objektas – žmogus nuo gimimo iki mirties, tik mes rūpinatės žmonėmis teoriškai, o savivaldybių žmonės – praktiškai”.

Kategorija:   Naujienos
Atgal