130116-3

LSA aplinkos apsaugos komiteto posėdis

2013-01-15 0 1077 Views

Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą reglamentuoja ir Atliekų tvarkymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, kuris numato – kad „savivaldybės bendradarbiavimo sutartyje su Organizacija susitaria dėl pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo tvarkos”. Atliekų tvarkymo įstatymas įpareigoja užtikrinti geros kokybės ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, privalo su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis ir gaminių ir pakuočių atliekų, patenkančių į komunalinių atliekų srautą, sutvarkymas turi būti finansuojamas ne savivaldybių, bet gamintojų ir importuotojų lėšomis. Gamintojų ir importuotojų atstovai savo pareigą organizuoti konkursus nori perkelti savivaldybėms. Todėl ir kyla neaiškumų dėl konkursų pakuočių atliekų surinkėjams parinkti organizavimo, stringa Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų įgyvendinimas.

130116-2   130116-4 

Posėdžio metu taip pat buvo aptartas savivaldybių bendradarbiavimo su gamintojais ir importuotojais sutarties projektas, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų projektas ir kiti klausimai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal