• Pirmas
  • Naujienos
  • Švietimo ministras neišgirdo savivaldybių prašymo dėl didesnio savarankiškumo
130115-4

Švietimo ministras neišgirdo savivaldybių prašymo dėl didesnio savarankiškumo

2013-01-15 0 839 Views

Sausio 14 d., pirmadienį, įvyko Lietuvos savivaldybių asociacijos ir švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio susitikimas, kuriame buvo aptarti aktualūs savivaldybėms švietimo reikalai. Susitikime dalyvavę Druskininkų, Elektrėnų, Pagėgių, Utenos rajono, Kauno miesto ir rajono savivaldybių merai norėjo išgirsti atsakymus į daugelį savivaldybes dominančių klausimų.

   130115-3    130115-1

 
Dėl pakeistos Mokinio krepšelio (toliau – MK) lėšų apskaičiavimo metodikos, miestelių ir kaimo vidurinių mokyklų sutartiniai mokinių koeficientai sumažinti nuo 4 iki 25 proc. LSA šiems Vyriausybės pakeitimams nepritarė. Dėl sumažinto finansavimo 2012 m. nukentėjo ne tik ugdymo procesas, bet kaimiškų savivaldybių mokyklose iškilo ir socialinių problemų, daugumoje mokyklų iki minimumo mažėjo mokytojų atlyginimai ir kiti priedai.
Lietuvos savivaldybių asociacija ne kartą kreipėsi į LR Seimą, LR Vyriausybę bei Švietimo ir mokslo ministeriją, dėl MK lėšų neišėmimo nuo rugsėjo 1 d. dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus. Siūlė šias lėšas palikti savivaldybėms nors daliniam MK metodikos netobulumui ir lėšų stygiui kompensuoti. Kaip bus šiais metais? LSA gauna iš savivaldybių nerimo signalus jau ir dėl 2014- ųjų metų. Ar bus išspręstas MK lėšų stygius dėl 6,4 tūkst. padidėjusio ikimokyklinio ugdymo mokinių, kuriems mokinio krepšelio lėšos (16,7 mln. Lt) nėra įtrauktos į 2013 metų biudžetą?
Šešioliktos LRV programoje numatyta atsisakyti mokinio krepšelio finansavimo principo, sudaryti savivaldybėms daugiau galimybių laisviau disponuoti mokinio krepšelio lėšomis ir panaudoti sutaupytas lėšas kitoms švietimo reikmėms. Savivaldybėms rūpi, kada ir kaip ši programinė nuostata bus įgyvendinama?
Kokiu principu bus finansuojamas bendrasis ugdymas? Kokiu principu bus finansuojamas ikimokyklinis ugdymas?
Vyriausybės programoje taip pat teigiama, kad bus siekiama, kad bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos nelemtų vien tik ekonominiai veiksniai, bet būtų atsižvelgiama į mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Tai pabrėžė ir ministras. „Visi vaikai, kur jie besimokytų, turi gauti tokį patį išsilavinimą, -sakė D. Pavalkis. – Jei negalėsime to užtikrinti – stambinsime mokyklas”.

130115-5   130115-2

Į LSA prezidento R.Malinausko prašymą neskirstyti Lietuvos į „valstybę” ir „savivaldybes” ir suteikti galimybę įvertint realią padėtį ir savivaldybėms pačioms spręsti problemas kartu su vietos bendruomene, ministras atsakė, kad rizikinga viską spręst patikėt savivaldybėms. Visi klausimai pirmiausiai bus išdiskutuoti strategijos rėmuose. Susitikime taip pat buvo aptarti profesinio rengimo, neformaliojo mokinių švietimo, ikimokyklinio ugdymo, mokinių pavėžėjimo ir kiti klausimai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal