Vyriausybės nariai susitiks su savivaldybių merais

2013-01-18 0 1053 Views

1. Dėl savivaldybių vaidmens rengiant ir organizuojant energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimą (visuotinis daugiabučių renovavimas);
2. Dėl Lietuvai ES nustatytų atliekų tvarkymo užduočių, kurių vykdymas deleguotas savivaldybėms ir 2012 m. priimtų Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų įgyvendinimo.
3. Dėl kreditorinio įsiskolinimo būklės savivaldybėse, dėl socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkcijos perdavimo savivaldybėms (kaip savarankiškos funkcijos);
4. Dėl ES struktūrinės paramos kultūros sritims administravimo;
5. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo tobulinimo ir paramos būstui įsigyti ar išnuomoti poreikio tenkinimo perspektyvos;
6. Dėl jaunimo nedarbo problemų;
7. Dėl įstatyminės nuostatos, susijusios su savivaldybės teise ir pareiga reguliuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjų išdėstymą taip pat ir steigiant privačias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, atstatymo;
8. Dėl galimybės slaugos paslaugų namuose organizavimo ir finansavimo funkciją perduoti savivaldybėms kaip valstybės deleguotą funkciją su specialia dotacija;
9. Dėl saugaus eismo infrastruktūros, užtikrinančios eismo dalyvių saugumą, gerinimo ir finansavimo bei saugaus eismo ugdymo (peržiūrint ir papildant mokymo ir ugdymo programas) švietimo įstaigose;
10. Dėl Švietimo kokybės užtikrinimo regionuose;
11. Dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo krypčių ir galimybių 2013 metais;
12. Dėl pirmininkavimo ES Tarybai svarbos Lietuvos regionams;
13. Dėl vietos savivaldos plėtros, seniūnų veiklos efektyvumo didinimo, bendruomeniškumo skatinimo;
14. Dėl Lietuvos regioninės politikos tobulinimo;
15. Dėl sąlygų strateginio planavimo sistemos įdiegimui savivaldybėse sudarymo;
16. Dėl palankios aplinkos ir galimybių sportuoti visiems kūrimo;
17. Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo proceso užbaigimo, dėl bendruomenių inicijuotos vietos plėtros;
18. Dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamose srityse finansavimo ir kitų klausimų.

Kategorija:   Naujienos
Atgal