Partnerių paieška

2013-01-21 0 1067 Views

 

Latsia savivaldybė (Kipras) ieško partnerių 1.1 priemonės projektams

Įkurta 1986 metais, beveik 17 tūkstančių gyventojų turinti Latsia savivaldybė yra 24 pagal dydį savivaldybė Kipre. Latsia savivaldybė norėtų dalyvauti „Europa piliečiams” programos 1.1 priemonėje „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai”, siekdama paskatinti vietos ir Europos šalių bendruomenes pasidalinti patirtimi, išsakyti nuomonę ir savo vertybes šiose srityse: 1) menas ir kultūra; 2) jaunimas ir bedarbystė.
1. Priklausymo Europai jausmo skatinimas per bendrą istoriją ir kultūrą. Latsia savivaldybė nori pasidalinti patirtimi kultūros paveldo ir Europos istorijos srityse, tad ieško partnerių iš įvairių Europos šalių naujiems kontaktams užmegzti.
2. Jaunimo bedarbystės problemos sprendimo būdų ES šalyse patirties pasidalinimas. Jaunimo bedarbystė yra didelio masto struktūrinė problema visoje Europoje, o taip pat ji labai aktuali ir Latsia savivaldybėje. Ši problema dar labiau paaštrėjo dėl finansinės krizės. Be to, sumažėjusi darbo vietų pasiūla paskatino jaunimą ieškoti bet kokio pobūdžio darbo, net jei siūlomo darbo reikalavimai yra žemesni, nei jų išsilavinimas pagal specialybę ar darbo patirtis. Latsia savivaldybė ieško partnerių, kurie norėtų pasidalinti gerąja patirtimi kaip yra sprendžiami jaunimo bedarbystės klausimai kitose ES šalyse.

Slovėnijos organizacija ieško partnerių projektui „Gyvenimo patarėjai”

Žmogiškųjų išteklių valdymo bei socialinės partnerystės plėtojimo draugija GO ON! Društvo NAPREJ! buvo įsteigta kaip nepelno organizacija, siekiant sustiprinti „žmogiškąjį” ir „socialinį” bedarbių kapitalą – marginalines grupes Slovenj Gradec-Koroška vietovėje, Slovėnijoje.
Ši organizacija planuoja teikti paraišką 2 veiksmo 3 priemonei „Pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinami projektai” ir ieško partnerių organizacijų, dirbančių socialinės atskirties prevencijos ir bedarbių (marginalinių grupių) socialinės integracijos skatinimo per mokymosi procesą bei įdarbinimo srityje.
Projekto „Gyvenimo patarėjai” (Mentors for Life) tikslas yra paskatinti žmones (tikslines grupes) ugdyti savigarbą bei pagarbą kitiems, įgauti pasitikėjimo savimi, suvokti atsakomybę, lygiateisiškumą bei demokratijos principus. Projekto tikslinė grupė – patarėjai (mentoriai, skirtingų sričių bendruomenių tarnautojai) bei darbo neturintis jaunimas (marginalinės grupės).

Rytų Sarajevo miestas ieško partnerių bendradarbiavimo projektui turizmo srityje

Rytų Sarajevas yra Bosnijos ir Hercegovinos centrinėje-rytų dalyje bei Serbijos rytuose esantis miestas, apimantis 1425 kv. km teritoriją ir turintis 87 tūkst. gyventojų populiaciją. Rytų Sarajevo teritorijoje turizmas sudaro didelę strateginės ekonomikos sektoriaus dalį, kadangi teritorija pasižymi dideliu turistiniu potencialu.
Rytų Sarajevas ieško partnerių 1 veiksmo 1.1. priemonės „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai” projektui, kurio tikslas yra ne tik pristatyti Rytų Sarajevo turizmo galimybes, bet ir užmegzti bendradarbiavimą su miestais, turinčiais turizmo potencialą ir galinčiais pasidalinti savo patirtimi turizmo paslaugų lygio pakėlimo klausimais, tokiu būdu sukuriant ekonominės gerovės sąlygas Europos piliečiams (užimtumas, darni plėtra, socialinė sanglauda).
Kontaktai: Bosnia and HErzegovina East Sarajevo City development agency of East Sarajevo Mr. Bojan Okuka bojan.okuka@rais.rs.ba +387 57 342 636 http://rais.rs.ba

Ieškomi partneriai Nyderlandų organizacijos rengiamam projektui apie Europos Parlamento rinkimus

Nyderlandų organizacija 2014 metų gegužę planuoja rengti didelio matomumo 10 dienų renginį, skirtą didinti visuomenės informuotumą apie Europos Parlamento rinkimus, teisę balsuoti ir t. t. Organizatoriai ieško par tnerių arba panašaus pobūdžio iniciatyvų iš įvairių Europos šalių, su kuriais kartu galėtų teikti paraišką 1 veiksmo 2.1 priemonei „Piliečių projektai” (paraiškų teikimo terminas 2013 m. birželio 1 d.). „10 dienų Europos balsavimui” (The European Voting 10-Day) yra renginys, kuriuo siekiama paskatinti visų amžiaus grupių piliečius, kartu su verslo ir socialinėmis organizacijomis bei visuomenės informavimo priemonėmis, nusiteikti dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. 10 dienų truksiančiame renginyje bei per viešųjų ryšių kampaniją visuomenė bus supažindinta kaip veikia Europos institucijos ir Parlamentas, ką Europa daro piliečių labui ir kodėl svarbu užtikrinti Europos demokratiją. Informacija apie Europą ir rinkimus, papildyta pramogų elementais ir įkvėpiančių ambasadorių dalyvavimu, turėtų užtikrinti didelį lankytojų susidomėjimą bei jų kiekį renginyje.
Susidomėjus bendradarbiavimo galimybe kviečiame kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Winkelman van Hessen Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG
+31 70 416 16 26 Founder Lisette (E.C. Ernens) info@winkelmanenvanhessen.nl www.wvhcommunicatie.nl

Kategorija:   Naujienos
Atgal