130129-1

LSA atstovai susitiko su kultūros ministru

2013-01-30 0 1095 Views

Dideles viltis su 16-osios Vyriausybės programa sieja ir savivaldybių žmonės. Juos neramina nacionalinio kultūros paveldo apsauga, iki 6 ir daugiau metų užsitęsę kultūros įstaigų modernizavimo ir renovavimo darbai, kuriems neskiriama pakankamai lėšų. Ministras pritarė, kad turimas biudžetas visiškai neadekvatus poreikiui, bet jo nuomone reikia diskutuot, kiek ir kokių objektų reikia, reikia sukurti tokią infrastruktūrą, kuri veiktų ir duotų grąžą, nes negali visa Lietuva į Vilnių suvažiuot, regionus irgi reikia padaryt traukos centrais.
LSA prezidentas R. Malinauskas pritardamas ministrui sakė, kad savivaldybės darbais įrodo, ko reikia bendruomenei, tik renovavus kultūros paveldą, reikia numatyt ir kas jį po to administruos.
Pastaruoju metu šalyje steigiami daugiafunkciai centrai, kuriuose be švietimo paslaugų teikiamos kultūros, socialinės, sveikatos ir kitos paslaugos, savivaldybėms iškyla problemų dėl tokių centrų „įteisinimo”, t. y. teisės aktų nuostatų suderinamumo su šakinėmis ministerijomis (ŠMM, KM, SADM, SAM).
Ministro patarėja Dr. E. Furman informavo, kad 2014-2020m. finansiniu laikotarpiu didelės lėšos numatytos bendruomenių namams finansuoti ir pakvietė pagalvoti apie bendruomenių namų ir daugiafunkcių centrų sujungimo galimybę, tai būtų efektyvus valstybės lėšų taupymas. Ministro nuomone, reikia apjungti daugiafunkcių centrų veiklas, atrasti jų statusą ir unifikuot visai Lietuvai.
Š. Birutis sutiko su dar viena savivaldos atstovus neraminančia jaunų kultūros specialistų problema regionuose. Baigę mokslus dėl mažų atlyginimų jie dirba kitą darbą arba didmiesčiuose. Neskatina kūrybinės motyvacijos ir profesinio konkurencingumo ir dabartinė kvalifikacijos tobulinimo sistema, nepakankamas dėmesys kultūros ir meno darbuotojų kūrybiškumui didinti. Nors ir pritardamas, kad kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema sunaikinta, ir nors tai būtina – nauja nesukurta, kad kultūros darbuotojo atlyginimas vos 200- 300 litų skiriasi nuo 2013 m. sausio 1 d. padidinto minimalaus atlyginimo, ministras nieko negalėjo pažadėti, kad jis bus keliamas.
Dar vienas savivaldybininkų rūpestis susijęs su bibliotekomis. Panaikinus apskričių administracijas ir pakeitus LR Bibliotekų įstatymą, naujai planuojamoje bibliotekininkų kvalifikacijos sistemoje aiški tik Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių mokymo centrų ateitis. Nauja mokymo sistema neleis racionaliai panaudoti jau įdėtų projekto „Bibliotekos pažangai” likusių 5 savivaldybių (apskričių centrų) lėšų, panaudoti turimas mokymo bazes ir parengtus mokytojus. Bus atitolintos paslaugos nuo daugiau kaip 30 savivaldybių bibliotekininkų ir gyventojų. Ši pertvarka prieštarauja valstybinei politikai – paslaugą priartinti arčiau žmogaus. Kultūros ministras pritarė LSA prašymui užtikrinti projekto „Bibliotekos pažangai” tęstinumą, racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius bei sudaryti geresnes sąlygas mokymo paslaugų prieinamumui savivaldybių bibliotekininkams ir gyventojams. „Reikia išnaudoti bazę, kuri jau sukurta” – sakė Š. Birutis.
Sausio 23 d. ministrų kabinetas iš esmės susitarė dėl 2013 metų Vyriausybės veiklos prioritetų. Vienas jų – kultūra. Tik ar vėl neatsiras svarbesnių reikalų už kultūrą, ar kultūra vėl neliks podukros vietoje?
Susitikime su kultūros ministru Š. Biručiu dalyvavo LSA prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas P. Kuizinas ir kultūros, švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, LSA direktorė R. Žakaitienė, patarėjas švietimo ir kultūros klausimais J. Mickus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal