• Pirmas
  • Naujienos
  • Susitikimas Žemės ūkio ministerijoje buvo konstruktyvus
130124-2

Susitikimas Žemės ūkio ministerijoje buvo konstruktyvus

2013-01-24 0 917 Views

Aptariant savivaldybių vykdomų valstybinių funkcijų finansavimo klausimus ministerijos atstovai pasiūlė kartu su vidaus reikalų ir finansų ministerijomis inicijuoti bendrą finansinio modelio keitimą. Tačiau LSA direktorė R. Žakaitienė suabejojo tarpžinybinio bendradarbiavimo sėkme, argumentuodama per daug skirtingomis savivaldybių vykdomomis valstybinėmis funkcijomis ir uždaviniais.
Ignalinos rajono savivaldybės meras B. Ropė akcentavo biurokratinio mechanizmo problemas, kurios sunkina ir stabdo efektyvų savivaldybių darbą. Jos atsiskaito ne tik finansų, tačiau kiekvienai ministerijai atskirai. Tai nugramzdina į nesibaigiantį dokumentų ir ataskaitų pildymą, stabdantį produktyvų ir rezultatyvų darbą.
Anot LSA prezidento R. Malinausko, dabartinė teritorijų planavimo sistema, ilgos žemės paskirties keitimo procedūros atbaido potencialius investuotojus. Ministras pritarė, kad šias problemas būtina spęsti ir Žemės ūkio ministerija savo kompetencijos ribose teiks atitinkamus pasiūlymus.
LSA iniciatyva buvo aptartos melioracijos ir vandentvarkos sistemų gyvenvietėse problemos, savivaldybių finansinių pajėgumų didinimas, buvo diskutuojama dėl žemės mokesčio administravimo tobulinimo, teisių į nenaudojamą žemę panaikinimo.
Susitikimo pabaigoje ministras pasiūlė iki kovo pradžios sudaryti darbo grupę, kuri iki 2014 m. biudžeto formavimo pradžios parengtų galimus savivaldybių vykdomų valstybinių funkcijų finansavimo tobulinimo klausimus, taip pat pasiūlė organizuoti kitus bendrus LSA ir ministerijos atstovų susitikimus susidariusioms tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir kitoms problemoms spręsti.

Kategorija:   Naujienos
Atgal