• Pirmas
  • Naujienos
  • Energetikos ministerijoje aptartos šilumos ūkio problemos.
130214-3

Energetikos ministerijoje aptartos šilumos ūkio problemos.

2013-02-15 0 1147 Views

Susitikimo metu aptarti šilumos ūkio politikos, biokuro plėtros bei šilumos punktų nuosavybės ir priežiūros klausimai. Ministras pripažino, jog per 2 mėnesius dar nesuspėjo išsamiai išnagrinėti visus aktualius klausimus, tačiau sutiko, jog šilumos ūkio problematika akivaizdi.
Savivaldybių netenkina esama padėtis šilumos ūkyje. LSA prezidento R. Malinausko nuomone, būtina neatidėliotinai spręsti galiojančio šilumos ūkio įstatymo sąlygotas problemas ir šilumos ūkio sektoriuje užtikrinti konkurenciją, skaidrumą, efektyvumą ir ekonomiškai pagrįstą pusiausvyrą tarp šilumos vartotojų bei tiekėjų interesų. Ministras pritarė, jog šioje srityje reikalinga konkurencija ir turi būti sukurta rinka, taip pat piktinosi ydingu požiūriu, kai bet kokia pokyčių našta užkraunama vartotojams ant pečių, neieškant galimybių kitokiais būdais sutaupyti ar gauti lėšų.

         130214-1          130214-2       

Kalbant apie šilumos ūkio problemas, situacija dviprasmiška ir tuo, jog savivaldybės yra kaltinamos dėl išaugusių šilumos kainų, nors realiai tam įtakos neturi. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą šilumos kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Siekiant spręsti šilumos kainų mažinimo klausimus, savivaldybių nuomone, reikėtų tikslinti šilumos kainų nustatymo metodiką, kurioje reikėtų numatyti griežtesnę šilumos tiekėjų pelno kontrolę, numatyti, kad į šilumos kainą būtų įtraukiamos ne būsimos, bet faktinės investicijos, atsisakyti papildomo pelno skyrimo iškastinį kurą keičiant atsinaujinančių išteklių kuru, numatyti sankcijas šilumos tiekėjams sąmoningai vilkinant šilumos kainų nustatymo procedūras ir pan. Taip pat reikėtų išspręsti klausimą, kuomet vienai institucijai, t. y. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, suteikiamos visos funkcijos – metodikos rengimo, tvirtinimo, kainų nustatymo ir taikymo kontrolės. LSA atstovų nuomone, tai kelia grėsmę nešališkumo, objektyvumo ir teisingumo principų taikymui. Atsakydamas į šį klausimą, energijos gamybos skyriaus vedėjas E. Purlys teigė, jog metodikų rengimo klausimu reikalinga diskusija, įvertinant LSA atstovų pateiktas pastabas, pateikiant atitinkamus pasiūlymus kainų komisijai, galbūt svarstant tam tikrų įstatymų pakeitimus, tačiau šiai dienai konkrečių atsakymų dar nėra.
Taip pat buvo diskutuota kuro rūšies keitimo tema. Vyriausybės programoje numatyta šilumos gamybai skirtas gamtines dujas keisti atsinaujinančiais energijos ištekliais, ypač biokuru, skatinti naujų biokuro tiekėjų atsiradimą šioje rinkoje, stiprinti biokuro prekybos biržą, pašalinti visas biurokratines kliūtis, kurios šiuo metu trukdo plėsti biokuro naudojimą šilumos ūkyje, taip pat įtraukti biokuro diegimo projektus į valstybės investicijų programą, nukreipti į šią sritį Europos Sąjungos paramos lėšas, ES struktūrinių fondų lėšas skiriant biokuro katilinių statybai, mažinti šilumos kainas, didinti investicijas į biokurą naudojančių technologijų plėtrą ir jų diegimą, tobulinti prekybos biokuru modelį, skatinant vietos gamintojų gamybą ir pan.
Ministras, dėkodamas už naudingą susitikimą, išreiškė viltį, jog ir ateityje bendradarbiavimas nenutrūks ir duos teigiamų rezultatų.

Kategorija:   Naujienos
Atgal