• Pirmas
  • Naujienos
  • Nauja Vyriausybės atstovų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos sudėtis

Nauja Vyriausybės atstovų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos sudėtis

2013-03-21 0 1045 Views

Pagal Vyriausybės ir Savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos nuostatus kiekviena šalis į Dvišalę komisiją skiria po tris atstovus. Pasikeitus Vyriausybės sudėčiai, nutarimo projektu Dvišalės komisijos nariais skirti vidaus reikalų ministras D.A. Barakauskas, finansų ministras R. Šadžius ir Ministro Pirmininko kancleris A. Mačiulis. Posėdžiams pirmininkauti įgaliotas vidaus reikalų ministras D.A. Barakauskas.

LSA Dvišalę komisiją atstovauja asociacijos prezidentas R. Malinauskas ir viceprezidentai A. Vrubliauskas bei V. Komskis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalė komisija sudaryta šalių susitarimu savivaldybių probleminiams klausimams, kurių jos negali išspręsti be valstybės institucijų pagalbos, taip pat klausimams, kylantiems dėl santykių tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, nagrinėti bei teikti nurodytais klausimais suderintas išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar atitinkamai jai atskaitingai institucijai nagrinėti ir spręsti.

Pagrindinis šios komisijos tikslas- interesų bei pozicijų tarp Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos derinimas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal