• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos delegacija dalyvavo šimtojoje Regionų Komiteto sesijoje

Lietuvos delegacija dalyvavo šimtojoje Regionų Komiteto sesijoje

2013-04-16 0 947 Views

Lietuvos delegacijos RK vadovas Zarasų r. savivaldybės meras A. Abramavičius komentuodamas Kišiniovo mero pasisakymą, pabrėžė ES ryšių plėtros su rytinėmis kaimynėmis svarbą, ypač plėtojant vietos ir regionų valdžių bendradarbiavimą. Vienas Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetų yra Rytų partnerystė, taigi Lietuva dideles viltis sieja su ES parama reformoms, ypač Moldovoje, Gruzijoje ir Ukrainoje. Vieni CORLEAP narių yra du Lietuvos delegacijos atstovai – G. Paviržis ir P. Žagunis.

Diskusijoje RK nariai aptarė bendradarbiavimo su Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresu aktualijas pilietiškumo skatinimo, vietos ir regionų valdžių rinkimų stebėjimo, ET Šiaurės-Pietų centro veiklos klausimais. P. Žagunis yra bendradarbiavimo grupės narys. Plenarinės sesijos metu D. Britanijos atstovas G. Kimeris (Gordon Kymer) paskelbė apie naujos, jau penktosios, politinės grupės Regionų komitete sukūrimą. Naujoji – Europos konservatorių reformistų frakcija vienija daugiau nei dvi dešimtis RK narių, tarp kurių ir trys Lietuvos atstovai – grupės vicepirmininkė Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė D. Matonienė, Jonavos r. savivaldybės tarybos narys B. Liutkus, Švenčionių r. savivaldybės meras V. Vigelis.

Regionų komitetas šiuo metu taip pat sprendžia gana sudėtingą administracinį-finansinį klausimą. ES institucijų darbuotojų darbo sąlygų reglamente numatyta, jog jų atlyginimas turi būti indeksuojamas kasmet, atsižvelgiant į infliaciją. Atitinkamai kas metus būdavo didinami ES institucijų biudžetai. Tokia praktika buvo taikoma iki šiol, tačiau pastaraisiais metais, spaudžiant ekonomikos krizei, ES Taryba, tvirtinanti galutinius institucijų biudžetus, siekia nebetaikyti minėtos praktikos ir nebedidinti ES institucijų biudžetų. Savo ruožtu, įtakingos ES institucijų darbuotojų profesinės sąjungos Tarybą padavė į teismą. Regionų komitetas šiuo metu taip pat sprendžia institucijos biudžeto klausimą. Kol kas svarstomi sprendimų projektai dėl nulinio biudžeto augimo arba jo didinimo 0,3 proc. Daugelis RK narių, taip pat ir Lietuvos atstovai, pasisakydami už RK biudžeto nedidinimą ir darbuotojų atlyginimų įšaldymą, akcentuoja sudėtingą ekonominę padėtį jų atstovaujamuose regionuose, kur viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai ne tik kad nėra didinami, tačiau nuolat mažinamas viešojo administravimo sistemos personalas. Pastaruoju aspektu, Regionų Komiteto sprendimas nedidinti darbuotojų atlyginimo, būtų svarbus politinis žingsnis, rodantis ir šios, ES valstybių narių išlaikomos, ES institucijos solidarumą su visa, krizę ir ekonominius sunkumus išgyvenančia Europa.

Atidarydamas Plenarinę sesiją kalbėjęs Europos Parlamento pirmininkas M. Šulcas (Martin Schultz) akcentavo ES strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimo svarbą, vietos ir regionų valdžioms teksiantį vaidmenį įgyvendinant šią strategiją, bei pristatė esminius Europos Parlamento argumentus, kuriais remiantis jis atmetė siūlymą dėl naujojo ES finansinio laikotarpio biudžeto. EP primininkas savo kalboje taip pat daug dėmesio skyrė demokratijai kylantiems iššūkiams dabartinės finansinės krizės kontekste.

Plenarinės sesijos metu Regionų komitetas priėmė daugiau nei dešimt nuomonių: dėl Privačių investicijų ir viešojo finansavimo sinergijos vietos ir regionų lygmeniu (Pranešėjas Rhodri Glyn Thomas, Velso nacionalinės asamblėjos narys), dėl pasiūlymo priimti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo reglamentą (Pranešėjas Ossi Martikainen, Lapinlahčio savivaldybės tarybos pirmininkas, Suomija), dėl Europos Komisijos komunikato „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti” (Pranešėjas Claude Gewerc, Pikardijos regiono tarybos pirmininkas, Prancūzija), nuomonę „ES parama tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse” (Pranešėjas Maciej Kobyliński, Slupsko meras, Lenkija). Taip pat priimtos nuomonės dėl Komisijos komunikatų „2012–2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai” (Pranešėjas Luc Van den Brande, Belgija), Europos ir Flandrijos ryšių palaikymo agentūros pirmininkas), „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje” (Pranešėjas Gábor Bihary, Budapešto miesto tarybos narys, Vengrija), „ES tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje stiprinimas ir koncentravimas” (Pranešėjas Markku Markkula, Espo miesto tarybos narys, Suomija), „Švietimo persvarstymas” (Pranešėja Fiona O’Loughlin, Kildero grafystės tarybos ir Vidurio Rytų regiono institucijos narė, Airija)

Komitetas taip pat patvirtino dvi nuomones savo iniciatyva – Prancūzijos atstovo Kristofo Ruilono parengtą dokumentą „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti”, „Dėl decentralizacijos Europos Sąjungoje ir vietos bei regionų savivaldos įtvirtinimo formuojant ir įgyvendinant ES politiką” (Pranešėjas Franz Schausberger, Zalcburgo žemės atstovas Regionų komitete, Austrija).

Kategorija:   Naujienos
Atgal