• Pirmas
  • Naujienos
  • Projekto „2012 m. – 2013 m. Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje” sklaida

Projekto „2012 m. – 2013 m. Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje” sklaida

2013-04-16 0 948 Views

Seminaro dalyvius Marijampolėje pasveikino savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius. Šis seminaras- antrasis iš 4-ių numatytų regioninių – praktinių seminarų, kurių metu pristatoma ir analizuojama geroji socialinių paslaugų teikimo patirtis taikoma Lietuvos kaimo vietovėse. Balandžio 4 d. toks seminaras vyko Vilniaus rajono savivaldybėje, o gegužės 16 bei 23 dienomis vyks Kauno raj. bei Pagėgių savivaldybėse.

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis Gediminas Kuliešis seminaro dalyviams pristatė Kaimo tinklo projektą „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje” ir šio projekto metu vykdyto socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams gerosios patirties tyrimo rezultatus. LSA patarėja Audronė Vareikytė skaitė pranešimą „Socialinių paslaugų inovacijos ir geroji patirtis. Kaip jas suprantame?”, kurio metu pristatė užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžius. Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė Vilma Ratkevičienė, kaip gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį, pristatė Marijampolės socialinės pagalbos centro veiklą, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Asta Aleksienė – Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą, Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo bendruomenės pirmininkė Reda Kneizevičienė – bendruomenės patirtį plėtojant socialinių paslaugas, Varėnos socialinių paslaugų centro direktorė Vaida Vereniūtė-Berlinskienė – Varėnos socialinių paslaugų centro veiklą.

Birželio mėnesį planuojama ilgalaikį projektą apibendrinanti nacionalinė mokslinė- praktinė konferencija, taip pat bus parengtas socialinių paslaugų teikimo gerosios praktikos elektroninis leidinys.

Kategorija:   Naujienos
Atgal