• Pirmas
  • Naujienos
  • Europos Komisijos renginys: Jums patinkančio pasaulio vizijos
2013.05.21-1

Europos Komisijos renginys: Jums patinkančio pasaulio vizijos

2013-05-23 0 979 Views

Aplinkosaugos aktualijas Lietuvoje apžvelgė Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Regionų komiteto narys, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Pagėgių savivaldybės meras, Virginijus Komskis pristatė Europos Sąjungos Regionų komiteto veiklą bei supažindino su savivaldybių vaidmens svarba prisidedant prie klimato kaitos priemonių įgyvendinimo. Pasak V. Komskio, Regionų komitetas visoje ES ir už jos ribų propaguoja konkurencingumo, tvaraus augimo, inovacijų skatinimo iniciatyvas tam, kad dabartinė ekonomikos, finansų ir socialinė krizė būtų ne tik įveikta, tačiau iš jos Europa išeitų kokybiškai atsinaujinusi, o aplinkosaugos prasme – ir dar draugiškesnė ją supančiam pasauliui. Kalbant apie Lietuvą- akcentavo, jog ES struktūrinės paramos lėšos buvo ir yra reikšminga paspirtis Lietuvos ūkio modernizavimui ir ekonomikos vystymuisi, bei konstatavo, jog viešajame ir privačiame sektoriuje sanglaudos programos rėmuose įgyvendinti ar įgyvendinami apie 2500 projektų, iš kurių 403 yra aplinkosauginiai projektai. Reikšmingiausiomis veiklos sritimis RK komisijos narys įvardino atliekų tvarkymo sistemų kūrimą ir vandentvarkos ūkio pertvarkymą, oro kokybės gerinimą, energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimą.

2013.05.21-4    2013.05.21-5     2013.05.21-6

C. Hedegaard (Danija) atviru dialogu ragino pilietinę visuomenę ir privačias įmones kartu ieškoti kūrybingų, taupių ir konkurencingų sprendimų, leidžiančių gyventi tausojant klimatą.

Diskusijoje prie apvaliojo stalo: „Mažai anglies dioksido išmetančias technologijas naudojančių įmonių sėkmės istorijos. Ką daryti, kad tokių įmonių būtų daugiau?” taip pat pasisakė „Nokia”, „Unilever”, „Fortum Heat” ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai.

 

Regionų komiteto informacija:

http://cor.europa.eu/en/regions/lithuania/highlights/Pages/komskis-klimato-isvesti-krizes.aspx

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal