• Pirmas
  • Naujienos
  • Pritarta siūlymui savivaldybėms skirti didesnius asignavimus padidintai minimaliai algai 2013 metams

Pritarta siūlymui savivaldybėms skirti didesnius asignavimus padidintai minimaliai algai 2013 metams

2013-05-23 0 939 Views

Nutarimo projektu Seimas, atsižvelgdamas į valstybės ir savivaldybių ekonominės ir finansinės būklės pokyčius, kai dėl ypatingų aplinkybių jau 2013 m. pradžioje valstybės institucijose ir savivaldybėse susidarė finansinių sunkumų; pažymėdamas, kad Vyriausybei teikiant Seimui 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, dėl MMA didinimo nebuvo galimybės apskaičiuoti papildomų lėšų poreikio dirbantiems pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose (kultūros darbuotojam, darželių auklėtojams bei jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams bei kitiems), todėl savivaldybėse, tvirtinant 2013 metams biudžetus, susidarė lėšų trūkumas darbo užmokesčiui; akcentuodamas, jog savivaldybėse situacija metų pabaigoje dėl lėšų trūkumo gali būti grėsminga, nes valstybei laiku nebus sumokėti mokesčiai, savivaldybė laiku nesumokės atlyginimų bibliotekininkams, kultūros ir socialiniams bei kitų pareigybių darbuotojams ar laiku neatsiskaitydama už atliktus darbus įmonėms, dėl lėšų stygiaus turės imti paskolas iš bankų, tačiau dėl ankstesnių įsiskolinimų bankuose negalės jų gauti; atkreipdamas dėmesį, kad policija šiuo metu dėl finansinių, materialinių bei žmogiškųjų išteklių trūkumo negali deramai atlikti savo pagrindinę pareigą – užtikrinti viešąją tvarką ir kitas jai pavestas funkcijas, nes 2013 m., lyginant su 2008 m., policijos biudžetas yra sumažėjęs 24,9 proc., t.y. apie 210 mln. Lt, o pareigūnų skaičius – nuo 12731 tūkst. iki 9523 tūkst.; manydamas, kad kuo skubiau būtina spręsti susidariusią situaciją, nutaria pasiūlyti Vyriausybei iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. patikslinti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XII-65 ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui.

Projektu siūloma atsižvelgti į Lietuvos savivaldybių asociacijos ir atskirų savivaldybių pateiktus paskaičiavimus ir padidinti joms asignavimus darbo užmokesčiui 2013 metams.

Nutarimo projektu taip pat siūloma padidinti 2013 metams asignavimus policijos veiklai (taip pat ir darbo užmokesčiui), kad policija galėtų deramai užtikrinti viešąją tvarką ir kitas jai pavestas funkcijas ir būtų sudarytos normalios darbo sąlygos.

Seimo Statuto 151 straipsnyje įtvirtinta, kad jeigu Seimas nepritaria pagrindinio komiteto siūlymui – projektą grąžinti iniciatoriams arba jį atmesti, Seimas gali paskirti kitą pagrindinį komitetą arba sudaryti specialią Seimo komisiją įstatymo projektui tobulinti.

Papildoma informacija:
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-65 patikslinimo” projektu Nr. XIIP-426 siūloma papildomai skirti savivaldybėms iš valstybės biudžeto 30 mln. litų bei policijai – 10 mln. litų ir dėl to įpareigoti Vyriausybę iki rugpjūčio 1-osios įvertinti 2013 metų valstybės biudžeto peržiūrą, o susirinkus Seimui į rudens sesiją jį patikslinti.

 

Parengta pagal LR Seimo informaciją

Kategorija:   Naujienos
Atgal