• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA komentaras dėl Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto priimto sprendimo pritarti lėšų didinimui ikimokykliniam ugdymui

LSA komentaras dėl Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto priimto sprendimo pritarti lėšų didinimui ikimokykliniam ugdymui

2013-05-30 0 940 Views

Konsultacinės bendrovės ,,Civitta” vadovas Kęstutis Jovaiša informavo, kad didmiesčiuose ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 88 proc. vaikų, mažesniuose miestuose ir kaimuose 54 proc. vaikų. Prelegentas pabrėžė, kad tobulinant ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarką būtina teikti daugiau informacijos tėvams apie ikimokyklinio ugdymo naudą, supaprastinti higienos normų reikalavimus maitinimo organizavimui, siekti pigesnio esamos infrastruktūros pritaikymo ir ikimokyklinio ugdymo krepšelį padidinti iki 8 valandų.

Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė prieštaravo, pasiūlydama reformas pradėti nuo jaunimo politikos ir gimstamumo skatinimo. Posėdyje dalyvavusi Prezidentės vyriausioji patarėja Virginija Būdienė sakė: ,,Reikia kalbėti apie ikimokyklinio ugdymo organizavimo problemas kiekviename regione atskirai. Ikimokyklinio ugdymo krepšelio padidinimas iki 8 val. visų regionų problemų neišspręs”.

Nuo 2014 m. pradžios dvigubai padidinus ikimokyklinio ugdymo krepšelį būtų finansuojamos ne 4 val., o 8 val. per dieną arba 40 val. per savaitę. Tam papildomai turėtų būti numatyta skirti apie 230 mln. Lt.

2013 m. gegužės 29 d. pranešimas VIR

 

Ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimo nuo 2011 m. neigiama įtaka savivaldybių biudžetams 2012-2013 metais

Nuo 2011 metų buvo įvestas 192,780 mln. Lt ikimokyklinio ugdymo krepšelis. Šiai sumai savivaldybėms skirta speciali tikslinė valstybės biudžeto dotacija ir tokia pačia suma, arba 5,26 procentinio punkto nuo 3,665561 mlrd. Lt buvo sumažintas savivaldybių biudžetams tenkančios prognozuojamos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įplaukos.

2012 metams dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio reikmėms finansuoti įvedimo savivaldybėms taip pat nenumatyta 5,26 procento prognozuojamų GPM įplaukų, tačiau jų suma sudarė nuo 2012 metams prognozuotų 3,779665 mlrd. Lt GPM įplaukų į nacionalinį biudžetą jau 198,81 mln. Lt (=3779,665 mln. Lt x 5,26:100). Taip savivaldybės 2012 metams neteko 6,03 mln. Lt (=192,78-198,81) savarankiškų pajamų – GPM prognozuotų įplaukų. Ir tai neskaičiuojant to, kad 2012 metams skyrė mažesnę ikimokyklinio krepšelio sumą ir metų pabaigoje savivaldybėms skirtas 2012 metams specialiąsias tikslines dotacijas mokinio krepšeliui finansuoti sumažino 17,531 mln. litų.

2013 metams dėl ikimokyklinio ugdymo krepšelio reikmėms finansuoti įvedimo savivaldybėms nenumatyta irgi 5,26 procento prognozuojamų GPM įplaukų, tačiau jų suma sudarė nuo 2013 metams prognozuotų 4,282433 mlrd. Lt GPM įplaukų į nacionalinį biudžetą jau 225,26 mln. Lt (=4282,433 mln. Lt x 5,26:100). Taip savivaldybėms 2013 metams teko 32,48 mln. Lt (=192,78-225,26) savarankiškų pajamų – GPM prognozuotų įplaukų. Ir tai neskaičiuojant to, kad 2013 metams skyrė 16,704 mažesnę ikimokyklinio krepšelio sumą, nei priklauso savivaldybėms pagal lėšų poreikio apskaičiavimo metodiką specialiųjų tikslinių dotacijų mokinio krepšelio daliai, kuri yra skiriama ikimokyklinio ugdymo reikmėms finansuoti, nors ikimokyklinio ugdymo mokinių padaugėjo nuo 2012 m. rugsėjo.

Dėl 192,78 mln. Lt ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimo nuo 2011 metų savivaldybės tik 2012-2013 metais neteko 38,51 mln. Lt (=6,03 + 32,48) savarankiškai disponuojamų, planuojamų GPM įplaukų, o ateityje neteks dar didesnių GPM įplaukų.

Kategorija:   Naujienos
Atgal