• Pirmas
  • Naujienos
  • Projektas „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu”
deramas darbas logotipai

Projektas „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu”

2013-06-11 0 1119 Views

Todėl socialiniai darbuotojai turi būti pasirengę valdyti rizikingas situacijas, t.y. jie turi turėti specialių žinių ir gebėjimų, kaip dirbti su agresyviais klientais, kad išvengti tokių atvejų, kuomet galimi darbuotojų ar klientų sužeidimai.

Pasak A. Vareikytės, LSA patarėjos socialiniais klausimais, socialinės rizikos veiksnių valdymas yra ne tik pačių darbuotojų, bet ir jų darbdavių atsakomybė. ES šalyse, taip pat ir Norvegijoje darbuotojų darbo saugai ir sveikatai skiriamas didžiulis dėmesys.

ES dokumentuose akcentuojama, kad gera žmonių savijauta darbe, darbuotojų sauga ir sveikata negali būti charakterizuojami tik nelaimingų atsitikimų ar profesinių susirgimų nebuvimu – tai ir gera fizinė, moralinė ir socialinė gerovė, kuri pasiekiama gerinant darbo sąlygas ir darbo kultūrą. Turime pripažinti, kad Lietuvoje socialinių darbuotojų saugai ir sveikatai turėtų būti skirimas didesnis dėmesys.

Todėl Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga kartu su partneriais – Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos vietos ir regionų ir valdžios institucijų asociacija, parengė Norvegijos vyriausybės finansuojamą projektą „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybių lygiu”.

Projekto tikslas – plėtoti socialinį dialogą tarp socialinių darbuotojų ir jų darbdavių, siekiant užtikrinti deramą darbą socialiniams darbuotojams ir suteikti jiems reikalingų žinių ir gebėjimų padedančių darbe išvengti iš klientų kylančio smurto ir agresijos.
Vykdant šį projektą, numatoma atlikti tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip savivaldybių lygmenyje dirbantys socialiniai darbuotojai vertina esamas darbo sąlygas ir įvairius profesinės rizikos veiksnius bei jų pasireiškimus kasdienėje profesinėje veikloje.

Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus regionų socialiniams darbuotojas bus organizuojami mokymo kursai, kurių metu bus suteikiamos būtinos žinios ir įgūdžiai, padedantys valdyti profesinę riziką ir užtikrinti saugią aplinką darbe. Svarbu, kad seminaruose dalyvaus ir ekspertai iš Norvegijos, kurie ves mokymus ir pasidalins Norvegijos patirtimi bei šioje srityje taikomomis naujovėmis.

Įgyvendinat projektą socialiniams darbuotojams ir jų darbdaviams taip pat bus parengtos metodinės rekomendacijos, kaip didinti saugumą darbe ir gebėti valdyti ir išvengti galimų profesinių rizikų ir smurto iš klientų pusės.

Aktualūs socialinių darbuotojų profesinės rizikos klausimai bus aptariami baigiamojoje konferencijoje, kurioje dalyvaus visų Lietuvos savivaldybių socialiniai darbuotojai ir jų darbdaviai.
Projekto trukmė – 18 mėn.

 

Kategorija:   Naujienos
Atgal