Išgirsta LSA pozicija

2013-06-11 0 1165 Views

ŠMM vadovai pristatė numatomus Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus. Juose planuojama sumažinti reikalavimus vidurinėms mokykloms dėl 11- ųjų klasių sudarymo bei reikalavimus vidurinėms mokykloms, pretenduojančioms tapti gimnazijomis. Buvo pateikti ir kiti numatomi pakeitimai, kurių keletą metų atkakliai siekė Lietuvos savivaldybių asociacija.

Savivaldybėms palankūs pokyčiai numatomi tobulinant Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Planuojama nebemažinti Mokinio krepšelio (toliau – MK) ir nebeišimti MK lėšų dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d., lėšas paliekant švietimo sistemoje: klasių komplektų mažėjimui amortizuoti, išeitinėms išmokoms, pagalbai mokiniui ir kt., Todėl nuo 2014 m. sausio 1 d. MK padidėtų 38 Lt. Savivaldybių perskirstoma MK lėšų dalis padidinama 1% (t. y. iki 6–7% vietoje dabartinių 5–6%). Siūloma 20%, padidinti MK lėšas pedagoginei psichologinei pagalbai, taip pat numatoma atsisakyti MK lėšų perskirstymo tarp savivaldybių už išvykusius mokinius. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika bus suderinta su Tinklo kūrimo taisyklių numatomais pakeitimais.

Švietimo kolegija nutarė pritarti pateiktiems teisės aktų projektams ir juos suderinti su socialiniais partneriais. Lietuvos savivaldybių asociacijos poziciją posėdyje atstovavo LSA patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal