• Pirmas
  • Naujienos
  • Nacionaline konferencija apibendrintas LSA įgyvendintas socialinių paslaugų sistemos projektas
2013.06.06-4

Nacionaline konferencija apibendrintas LSA įgyvendintas socialinių paslaugų sistemos projektas

2013-06-13 0 1065 Views

Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas – savarankiškoji savivaldybių funkcija, kurią kiekviena savivaldybė vykdo skirtingai. Todėl atskirose Lietuvos savivaldybėse skiriasi socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra, teikiamų paslaugų spektras, kas įtakoja skirtingą socialinių paslaugų prieinamumą, ypač kaimo vietovių gyventojams. Savivaldybėms iškyla ir kitas uždavinys – kaip patenkinti didėjančius žmonių socialinius poreikius, esant ribotiems finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams?

Atskirų savivaldybių gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties nagrinėjimas – tai vienas iš būdų, padedantis išsiaiškinti, kaip veiksmingiau galima organizuoti socialines paslaugas, taupiau naudoti esamus išteklius, atsiranda galimybė pasimokyti iš kitų klaidų.

Lietuvos savivaldybių asociacija, įgyvendindama Kaimo tinklo finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimas kaimo gyvenamojoje vietovėje, birželio 6 d. Druskininkuose organizavo konferenciją „Socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams geroji patirtis”, kurioje pristatė savivaldybių gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį. Konferencijoje dalyvavo savivaldybių politikai, administracijų vadovai, socialinių paslaugų organizatoriai ir teikėjai.

Konferencijoje aktualų pranešimą parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Bajorienė, VU profesorius R. Lazutka savo parnešime akcentavo teisingumo ir lygybės svarbą žmonių gyvenimo kokybei. Savivaldybėse vykdyto socialinių paslaugų gerosios patirties kaimo vietovėse tyrimo rezultatus aptarė Agrarinės Ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis dr. G. Kuliešis. LSA patarėja A. Vareikytė apibendrino užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžius ir Lietuvos socialinių paslaugų srities aktualijas. Jonavos raj. socialinių paslaugų centro direktorė V. Bereznaja-Demidenko papasakojo apie kompleksinį problemų sprendimą, taikant inovatyvius metodus. R. Kneizevičienė, Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė supažindino su nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo aspektais. Alytaus raj. savivaldybėje vykdomą Priklausomybės mažinimo programą pristatė Alytaus raj. visuomenės sveikatos biuro direktorė D. Kitavičienė, kuriai už šios programos vykdymą TV3 televizijos surengtuose apdovanojimuose „Lietuvos garbė 2013″ buvo įteikta nominacija „Metų iniciatyva”.

Marijampolės ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijai, bei Pagėgių ir Kauno rajono savivaldybių socialinių paslaugų centrams už gražų bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant regioninius seminarus buvo įteiktos LSA padėkos.

Kategorija:   Naujienos
Atgal