Pramonei regionuose reikalingos investicinės paskatos

2013-07-03 0 728 Views

Rašte teigiama, kad šiuo metu jau pristatyti naujojo laikotarpio ES struktūrinės paramos Veiksmų programos prioritetai ir uždaviniai. Trečiuoju prioritetu numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas – tai viešųjų paslaugų verslui plėtra, inkubavimo galimybės, e-komercijos sprendimai ir kt. Tiesioginė parama SVV įmonėms numatyta tik inovacijų ir darnaus vystymosi principų diegimui.

Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija teikė siūlymus papildyti konkrečių uždavinių sąrašą keliomis esminėmis ir efektyviomis priemonėmis, kurios didintų SVV konkurencingumą ir užimtumą regionuose.

Rašte Ministrui Pirmininkui siūloma, kad atskira veiklų grupė turi numatyti galimybę teikti investicines paskatas tiesioginėms užsienio investicijoms į realųjį ekonomikos sektorių, taip pat subjektams, darantiems esmines investicijas Lietuvos regionuose, ypač probleminėse teritorijose. Siūloma teikti paramą įmonėms, besikuriančioms atskiruose sklypuose arba nesutvarkytuose pastatuose, susitvarkyti techninę infrastruktūrą.

Dėl tam tikro Finansų ir Ūkio ministerijų abejingumo Vyriausybės siekis pagyvinti regionų ekonomiką nebus paremtas struktūrinėmis lėšomis ir liks deklaratyviu siekiu. Tokia pozicija prieštarauja ir Europos Komisijos derybinei pozicijai, raginančiai Lietuvą skatinti ekonominį aktyvumą ne tik Vilniuje, bet ir šalies regionuose.

Kategorija:   Naujienos
Atgal