• Pirmas
  • Naujienos
  • Kaimo vietovių ateitis: ES sumažinus biudžetą regionai ieško finansavimo šaltinių
1

Kaimo vietovių ateitis: ES sumažinus biudžetą regionai ieško finansavimo šaltinių

2013-07-19 0 947 Views

Kauno mero ir Regionų komiteto nario Andriaus Kupčinsko (LT/ELP) kvietimu surengtame renginyje buvo aptarta daug kaimo vietovių problemų. Vietos ir regionų politikai kalbėjo apie tai, kokį poveikį kaimo vietovėms turės 2014–2020 m. ES biudžeto sumažinimas, įskaitant sprendimą sumažinti kaimo plėtros finansavimą. Diskusijose dominavo dvi temos: iš kur gauti naujų kaimo plėtros finansavimo išteklių ir kaip keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, kad būtų galima maksimaliai išnaudoti ES struktūrinius fondus. Konferenciją pradėjo NAT komisijos ir Prancūzijos Overnės regiono pirmininkas René Souchon (FR/ESP), pareiškęs, kad „iššūkiams, su kuriais susiduria kaimo teritorijos, atremti reikia įgyvendinti daug visapusiškų ir subalansuotų priemonių, skirtų pažangiam, tvariam, o kartu ir įtraukiam augimui“.

Lubiankos meras ir Regionų komiteto narys Jerzy Zająkała (PL/EA) pateikė kaimo plėtrai skirtos ataskaitos projektą, kurį NAT komisija patvirtino. Ataskaitoje pažymima, kad ES investicijos į kaimo vietoves naujuoju finansiniu laikotarpiu bus sumažintos nuo 95,7 milijardo eurų, kurie buvo skirti 2007–2013 m. iki mažiau kaip 85 milijardų eurų. J. Zająkałakalbėjo: „2014–2020 m. finansinėje programoje kaimo plėtrai skirtas finansavimas buvo gerokai sumažintas ir nebesiekia 85 milijardų eurų. Ši suma gali būti dar labiau sumažinta, jeigu bus įgyvendinti planai suteikti valstybėms narėms teisę perkelti iki 15 proc. išteklių iš antrojo į pirmąjį BŽŪP ramstį ir išplėsti antrojo BŽŪP ramsčio finansavimą. Kaimo vietovių augimas – ne tik ūkininkavimas, todėl ES reikia labiau susirūpinti šiuo sektorium, kad visame žemyne būtų užtikrintas visapusiškas kaimo vietovių vystymasis ir tęstinumas. ES finansavimo srautuose kaimo vietovėms turi būti teikiama pirmenybė.“

Ataskaitoje teigiama, kad ES Bendroji strateginė programa ir partnerystės sutartys gali padėti skatinti integraciją, tačiau jų nepakanka tikram tvariam kaimo vietovių vystymuisi užtikrinti. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad papildomą finansavimą galėtų užtikrinti valdymo institucijos, įgyvendinant Bendrųjų nuostato reglamento fondų (pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo) projektus. Ataskaitoje taip pat tvirtinama, kad regionų ir teritorinis bendradarbiavimas yra būtinas kaimo vietovėms apsaugoti ir siūloma į partnerystės susitarimus įtraukti vietos ir regionų valdžios institucijas. Ataskaitos projektas turėtų būti priimtas Regionų komiteto plenarinėje sesijoje 2013 m. spalio 8–9 d.

Renginyje taip pat kalbėjo Lietuvos žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, pristatęs Lietuvos kaimo plėtros programą. „Kaimo plėtra šiandien neišvengiamai susijusi su globaliais visuomenės iššūkiais, tokiais kaip demografinės problemos, nepalanki amžiaus struktūra, užimtumas. Dauguma šių iššūkių sukelia kitas problemas. Pavyzdžiui, dėl išaugusio maisto poreikio paklausos neišvengiamai padidėja ES žemės ūkio sektoriaus produkcijos poreikis“, – pastebėjo viceministras.

NAT komisijos posėdyje taip pat buvo patvirtinta Kerio grafystės tarybos nario Paul O’Donoghue (IE/LDAE) nuomonės projektas dėl direktyvos dėl jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrantės zonos tvarkymo. Tikimasi, kad nuomonės projektas taip pat bus pateiktas tvirtinti per Regionų komiteto spalio mėn. plenarinę sesiją.

Kategorija:   Naujienos
Atgal