• Pirmas
  • Naujienos
  • Savivaldybių kultūros politika: iššūkiai ir galimybės

Savivaldybių kultūros politika: iššūkiai ir galimybės

2013-12-06 0 829 Views

Savivaldybių kultūros politikos atstovai tiek Vidurio ir Rytų Europos šalyse, tiek Vokietijoje susiduria su panašiais iššūkiais. Nurodymai taupyti ar valstybės biudžeto deficitas kultūros įstaigų vadovus ir rėmėjus verčia ieškoti naujų taupymo galimybių. Gerokai pasikeitę laisvalaikio praleidimo būdai, ypač tarp jaunosios kartos atstovų, ir su tuo susijęs mažėjantis meno ir kultūros įstaigų lankomumas sąlygoja milžinišką spaudimą pateisinti šių įstaigų veiklą ar ją pakeisti. Kultūra vis dažniau tampa vietos rinkodaros ar turizmo skatinimo įrankiu. Tokioje taupymo reikalavimų, spaudimo prisitaikyti ar pasikeisti ir nesuderinamų lūkesčių raizgalynėje atsiduria regionų ir savivaldybių politikai, siekiantys parengti ar išplėtoti paramos skyrimo koncepcijas, sprendžiantys infrastruktūros vertinimo, užtikrinimo ir tolesnės plėtros klausimus, kai iškyla būtinybė pateisinti įstaigų veiklą ar nustatyti prioritetus; tačiau būtent tokiais atvejais neretai trūksta visuomenės aptartų ir politiškai pagrįstų argumentų.

Seminaro „Savivaldybių kultūros politika Lietuvoje ir Vokietijoje: iššūkiai ir galimybės” svarbiausias tikslas – pasikeisti šioje srityje sukaupta patirtimi. Kartu su atstovais iš Vokietijos ir Lietuvos apžvelgtos savivaldybių kultūros politikos sąlygos Vokietijoje ir Lietuvoje bei aptarti svarbiausi veiklos šioje srityje aspektai ir iššūkiai.

Itin išsamiai apžvelgti svarbūs kultūros politikos regionuose aspektai: savivaldybių kultūros politikos teisinė bazė, jos įgyvendinimo ir kontrolės priemonės; kultūros įstaigų, ypač bibliotekų, lankomumo pokyčiai ir daugiafunkcinių kultūros centrų steigimas; darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir konkurencingumo užtikrinimas, bei privataus kultūros rėmimo galimybės.

Gruodžio 6-ąją, antrąją renginio diena skirta seminarui „Kino renginių įtaka miesto ekonomikai”, kur ypatingas dėmesys skiriamas kinui. Kino renginių organizavimo regionuose patirtimi dalinasi lektoriai iš Ispanijos, Švedijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Kategorija:   Naujienos
Atgal