• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų komitetas ir Europos Tarybos kongresas stiprina bendradarbiavimą
zagunis

Regionų komitetas ir Europos Tarybos kongresas stiprina bendradarbiavimą

2013-12-10 0 810 Views

 

Gero valdymo stiprinimo srityje ET VRVK ir RK kartu planuoja rengti aukšto lygio konferencijas, skirtas aptarti vietos ir regionų valdžių politikų etikos ir kovos su vietos savivaldos lygmenyje korupciją problematiką. Korupcijos bei kovos su organizuotu nusikalstamumu temai daug dėmesio taip pat yra skiriama ir ET VRVK rengiamuose tyrimuose apie vietos ir regionų demokratijos padėtį Europos Tarybos valstybėse narėse, pažanga sprendžiant šią problemą taip pat išsamiai aptariama ir Regionų komiteto rekomendacijose dėl išorinių ES santykių (pvz. nuomonėse dėl ES plėtros strategijos).

Šiame susitikime didelis vaidmuo buvo skirtas Rytų kaimynystės tematikai, visų pirma pastariesiems įvykiams Ukrainoje. ET VRVK ir RK nariai pritarė Odesos srities pirmininko pavaduotojo O. Gončarenko išsakytoms mintims apie demokratinių Europos institucijų paramos svarbą krizės sprendimui ir pasmerkė smurtinius konflikto sprendimo būdus.

Be to, posėdžio metu pasikeista nuomonėmis kitais bendradarbiavimui abejoms institucijoms svarbiais ir sunkiai sprendžiamais etnininiais ir socialiniais klausimais, kaip pavyzdžiui iššūkiai, susiję su čigonų (romų) integracija. Šiuo klausimu ET VRVK šių metų kovo mėnesį pradėjo naują politinę iniciatyvą – Europos aljansą už čigonų (romų) įtrauktį. Iki šiol šią iniciatyvą parėmė 127 savivaldybės ir regionai iš 27 Europos Tarybos valstybių narių. Aljanso nariai keičiasi gerąja patirtimi, organizuoja bendrą veiklą, ypatingą dėmesį skirdami penkioms valstybėms, kuriose yra didžiausios šios tautos bendruomenės – Čekijai, Italijai, Slovakijai, Rumunijai ir Vengrijai.

Europos Sąjungos Regionų komitetas – Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžių politikus vienijanti patariamoji ES institucija, kurią sudaro 353 tikrieji ir tiek pat pakaitinių narių iš 28 ES šalių. Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas – viena iš Europos Tarybos institucijų, vienijanti vietos ir regionų valdžios institucijų politikus (318 tikrųjų ir tiek pat pakaitinių narių) iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. Abejų institucijų bendradarbiavimo komitetas, kurį sudaro po šešis kiekvienos jų narius, veikia nuo 2009 m. Jame Lietuvą ir Baltijos šalis atstovauja Panevėžio r savivaldybės meras P. Žagunis.

Regionų komitetas ir Europos Tarybos kongresas stiprina bendradarbiavimą

 

Š.m. gruodžio 9 d. Paryžiuje įvykusiame Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso (ET VRVK) ir Europos Sąjungos Regionų komiteto (RK) kontaktinės grupės posėdyje Lietuvos delegacijos  RK narys Panevėžio r. savivaldybės meras Povilas Žagunis kartu su vienuolika kitų Europos vietos ir regionų politikų, atstovaujančių ET VRVK ir RK, aptarė šių dvejų vietos ir regionų savivaldos asamblėjų bendradarbiavimo problematiką bei perspektyvas.

 

Svarbiausi klausimai, kuriais ET VRVK ir RK siekia plėtoti bendrą veiklą yra susiję su daugialygio valdymo ir decentralizacijos procesų eiga Europoje, bendradarbiavimo abipus sienos skatinimas, dalyvavimas Europos kaimynystės politikoje, stiprinant rytinę ir pietinę ES kaimynystę bei gero valdymo vietos ir regionų lygmenyse skatinimas.

 

Gero valdymo stiprinimo srityje ET VRVK ir RK kartu planuoja rengti aukšto lygio konferencijas, skirtas aptarti vietos ir regionų valdžių politikų etikos ir kovos su vietos savivaldos lygmenyje korupciją problematiką.  Korupcijos bei kovos su organizuotu nusikalstamumu temai daug dėmesio taip pat yra skiriama ir ET VRVK rengiamuose tyrimuose apie vietos ir regionų demokratijos padėtį Europos Tarybos valstybėse narėse, pažanga sprendžiant šią problemą taip pat išsamiai aptariama ir Regionų komiteto rekomendacijose dėl išorinių ES santykių (pvz. nuomonėse dėl ES plėtros strategijos).

 

Šiame susitikime didelis vaidmuo buvo skirtas Rytų kaimynystės tematikai, visų pirma pastariesiems įvykiams Ukrainoje. ET VRVK ir RK nariai pritarė Odesos srities pirmininko pavaduotojo O. Gončarenko išsakytoms mintims apie demokratinių Europos institucijų paramos svarbą krizės sprendimui ir pasmerkė smurtinius konflikto sprendimo būdus.

 

Be to, posėdžio metu pasikeista nuomonėmis  kitais bendradarbiavimui abejoms institucijoms svarbiais ir sunkiai sprendžiamais etnininiais ir socialiniais klausimais, kaip pavyzdžiui  iššūkiai, susiję su čigonų (romų) integracija. Šiuo klausimu ET VRVK šių metų kovo mėnesį pradėjo naują politinę iniciatyvą – Europos aljansą už čigonų (romų) įtrauktį. Iki šiol šią iniciatyvą parėmė 127 savivaldybės ir regionai iš 27 Europos Tarybos valstybių narių. Aljanso nariai keičiasi gerąja patirtimi, organizuoja bendrą veiklą, ypatingą dėmesį skirdami penkioms valstybėms, kuriose yra didžiausios šios tautos bendruomenės – Čekijai, Italijai, Slovakijai, Rumunijai ir Vengrijai.

 

Europos Sąjungos Regionų komitetas – Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžių politikus vienijanti patariamoji ES institucija, kurią sudaro 353 tikrieji ir tiek pat pakaitinių narių iš 28 ES šalių. Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas – viena iš Europos Tarybos institucijų, vienijanti vietos ir regionų valdžios institucijų politikus (318 tikrųjų ir tiek pat pakaitinių narių) iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. Abejų institucijų bendradarbiavimo komitetas, kurį sudaro po šešis kiekvienos jų narius, veikia nuo 2009 m. Jame Lietuvą ir Baltijos šalis atstovauja Panevėžio r savivaldybės meras P. Žagunis.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Kategorija:   Naujienos
Atgal