• Pirmas
  • Naujienos
  • Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Žurnalistų sąjungos atstovų susitikimas

Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Žurnalistų sąjungos atstovų susitikimas

2014-01-15 0 746 Views

Siekdama visapusiškai identifikuoti susidariusią situaciją bei išsiaiškinti, kaip reglamentuojama darbo su žiniasklaida tvarka, LSA organizavo savivaldybių apklausą. Paaiškėjo, jog 90 proc. atsakiusiųjų savivaldybių Tarybos posėdžiai yra transliuojami internetu. Visos be išimties savivaldybės parengia pranešimus apie vykusius Tarybos posėdžius, svarstytus klausimus, priimtus nutarimus ir sprendimus. 50 proc. respondentų yra turėję ar turi tam tikrų problemų, ar konfliktinių situacijų su vietos žiniasklaida. Beveik trečdalis apklausoje dalyvavusių savivaldybių turi nusistačiusios vienokias ar kitokias informacijos teikimo žiniasklaidai tvarkas, kurios galbūt ne visada atitinka teisinius aktus.

Apklausos ir gruodžio 11 dieną asociacijos organizuoto Lietuvos savivaldybių komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistų susitikimo metu paaiškėjo, jog konfliktai su vietine žiniasklaida dažniausiai kyla savivaldybei sumažinus ar visai atsisakius iš vietinės žiniasklaidos perkamų paslaugų, bei žiniasklaidai šališkai palaikant tik radikalius opozicijos atstovus.

Gruodžio 17 dieną vykusiame LSA Valdybos posėdyje buvo pritarta siūlymui susitikti su LŽS vadovais, aptarti savivaldybių ir regionų žiniasklaidos bendradarbiavimo aktualijas ir problemas. Savivaldybių asociacijos ir žurnalistų sąjungos atstovų susitikime, nuspręsta bendromis pastangomis, remiantis ir pasauline bei Europine praktika, paruošti rekomendacinį informacijos teikimo bei gavimo tvarkos aprašo projektą, kuris bus aptariamas LSA Valdybos posėdyje.

Gausėjant vietos savivaldos ir regioninės žiniasklaidos atstovų konfliktams Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija sėda prie vieno stalo, ieškodama galimų bendrų sprendimų, kad informacija būtų pateikiama objektyviai o žurnalistų taikomos priemonės ir veiksmai atitiktų profesinės etikos normas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal