• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA direktorė vertins Europos savivaldybių ir regionų tarybos veiklos efektyvumą
direktore

LSA direktorė vertins Europos savivaldybių ir regionų tarybos veiklos efektyvumą

2014-01-23 0 892 Views

2012 m. buvo pradėta CEMR vidinių struktūrų reforma, siekiant suformuoti daugiau vidinių teminių tinklų, darbo grupių, nagrinėjančių atskirus vietos savivaldai aktualius europinės darbotvarkės klausimus. Šiuo metu CEMR yra įsteigusi darbo grupes valdymo ir pilietiškumo, miestų bendradarbiavimo, įvairovės ir integracijos, jaunų vietos ir regionų valdžių politikų, moterų ir vyrų lygybės politiniame gyvenime, Europos Sąjungos plėtros, kovos su krize ir decentralizacijos, efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo ir aplinkosaugos, oro kokybės, atliekų tvarkymo, klimato kaitos ir energetikos, tarptautinio bendradarbiavimo, darnios teritorinės ir vietos plėtros, Sanglaudos politikos ateities, teritorinės sanglaudos, mobilumo, kartų dialogo, vietos ir regionų valdžių įkurtų darbo vietų bei teikiamų paslaugų, viešųjų pirkimų ir koncesijų, valstybės pagalbos, duomenų apsaugos bei lobizmo klausimais.

Sukaupus dvejų metų darbo patirtį CEMR vykdo išorinį organizacijos efektyvumo tyrimą, kurio priežiūrai suformuotas tarptautinis komitetas iš keturių vietos savivaldos organizacijų atstovų. Šiame komitete rytinę Europos dalį atstovauja Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė R. Žakaitienė.
CEMR yra seniausia – įsteigta dar 1951 m. ir pati didžiausia Europos vietos ir regionų valdžių asociacijas vienijanti organizacija. Savo veikloje CEMR atstovauja nacionalines ES valstybių narių ir kaimyninių šalių vietos ir regionų valdžių asociacijas Europos Sąjungos politikos formavimo procese, taip pat plėtojant pasaulinį vietos savivaldos bendradarbiavimą per pasaulinę vietos ir regionų savivaldos organizaciją UCLG.

Kategorija:   Naujienos
Atgal