Savivaldybėms svarbūs nutarimai Vyriausybėje

2014-02-21 0 950 Views

Pagal patvirtintą prioriteto „Regioninė plėtra” tarpinstitucinį veiklos planą, kurį pateikė Vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas, bus įgyvendinamos 2014-2020 m. laikotarpio regioninės politikos priemonės, skiriami asignavimai regionų lygiu planuojamiems projektams ir kitoms regioninės politikos priemonėms. Tam numatyta 15,1 procento ES struktūrinės paramos – 3,48 mlrd. Lt, 155,5 mln. Lt papildomo finansavimo iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 137 mln. Lt valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų. Bendras biudžetas 2014-2020 m. laikotarpio regioninės politikos priemonėms sudarys 3,77 mlrd. Lt.

Padidintos lėšos nemokamam mokinių maitinimui.

Posėdyje taip pat pritarta nutarimui, kuriuo patikslinamas Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas. Juo apie 10 proc. padidinami vienam mokiniui, vienai dienai maitinimui mokyklose skiriamų lėšų dydžiai.

Pietums skirtos lėšos didinamos nuo 3,64 iki 5,2 lito, pusryčiams ir pavakariams – nuo 1,69 iki 2,86 lito, o maitinimui mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – nuo 8,58 iki 10,01 Lt.

Nutarimui įgyvendinti reikalingos lėšos numatytos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Šiuo nutarimu įgyvendinami nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal