• Pirmas
  • Naujienos
  • Siekiant užtikrinti, kad ES politika atitiktų piliečių poreikius

Siekiant užtikrinti, kad ES politika atitiktų piliečių poreikius

2014-04-02 0 772 Views

ESRT taip pat sukūrė įvadinį manifesto vaizdo klipą. Jame kreipiamasi į Europos institucijas ir siūloma plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą tarp visų renkamų atstovų – vietos, nacionaliniu ir Europos lygmeniu – taip užtikrinant, kad ES politika atitinka piliečių poreikius.

Devyni vietos ir regionų valdžios institucijų pasiūlymai:
• Toliau teikti pirmenybę jaunimo užimtumo problemos sprendimui;
• Nuodugniai stebėti struktūrinių fondų įgyvendinimą, siekiant didesnės teritorinės sanglaudos;
• Rinktis lengvesnį ir paprastesnį reglamentavimą bei imtis priemonių skaidrumui užtikrinti, kai pasirinkama supaprastinta sprendimų priėmimo procedūra;
• Laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų;
• Apibrėžti ambicingus tikslus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, ir visiškai išvystyti atsinaujinančią energetiką bei efektyvų energijos naudojimą iki 2030 m.;
• Padidinti programos „Europa piliečiams” biudžetą iki simbolinės „1€ vienam piliečiui per metus” sumos;
• Laikytis pozicijos dėl gilesnės integracijos ir demokratinio teisėtumo Europos Sąjungoje bei inicijuoti konvenciją siekiant parengti pagrindinio Europos Sąjungos įstatymo projektą;
• Remti tolesnę Europos Sąjungos plėtrą ir tarpininkauti siekiant didesnio vietos ir regionų valdžios institucijų įsitraukimo į derybų procesus;
• Palaikyti integruotus globalius metodus, ypač bendradarbiaujant su partneriais iš besivystančių šalių.

Vaizdo klipas: http://www.youtube.com/watch?v=P_pHkOD1UNM

Pilnas manifesto tekstas (anglų k.)

Kategorija:   Naujienos
Atgal