• Pirmas
  • Naujienos
  • Patvirtinta A. Abramavičiaus parengta Regionų komiteto nuomonė apie ES plėtros strategiją
2014.04-2

Patvirtinta A. Abramavičiaus parengta Regionų komiteto nuomonė apie ES plėtros strategiją

2014-04-08 0 687 Views

Ilgame ir sudėtingame A. Abramavičiaus parengtame dokumente išsamiai aptariamos Europos sąjungos ryšių su narystės paraiškas pateikusiomis ar ketinančiomis teikti valstybėmis gairės vietos ir regionų valdžių kompetencijų srityse.

Nuomonėje aptariamos ES plėtros politinės aplinkybės ir reikšmė vietos ir regionų valdžios institucijoms, pasirengimo narystei svarbą užtikrinant darnią regionų plėtrą, pateikiamas pasiektos pažangos įvertinimas ir konkretūs pasiūlymai Vakarų Balkanų šalims (Juodkalnijai, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Serbijai, Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai ir Kosovui), Turkijai ir Islandijai, taip pat rekomendacijos dėl būsimos įvykių raidos.

A. Abramavičiaus siūlymu regionų komitetas teigiamai įvertino Islandijos pasiektą pažangą narystės derybose bei išreiškė apgailestavimą dėl derybų sustabdymo; paragino Juodkalniją toliau tęsti administracines reformas; labai teigiamai įvertino Juodkalnijos pasiekimus stiprinant vietos savivaldą; atkreipė dėmesį į pasirengimo narystei teikiamas galimybes spręsti Serbijos ir Kosovo klausimus bei su Serbijos dalies – Vojivodinos teisėmis susijusias problemas; pateikė savo įvertinimą dėl politinių pokyčių Turkijoje bei šios šalies rengimosi narystei ES. Nuomonėje taip pat įvertintos ir formaliai narystės derybų nepradėjusios valstybės – pastaruoju metu reformas itin paspartinusi Albanija; vidinio stabilumo problemas išgyvenanti Bosnija ir Hercegovina, pilno tarptautinio pripažinimo neužsitikrinęs, tačiau gero valdymo principo diegimo ambicijas rodantis Kosovas.

Dokumente daug dėmesio skiriama ir tinkamam netrukus prasidėsiančiam antrosios Pasirengimo narystei pagalbos priemonei (PNPP II), kuriai 2014–2020 m. laikotarpiu skirtas 11,7 milijardo eurų finansavimas, įgyvendinimui, Vietos administravimo priemonės programos pratęsimui, deramam ES paramos panaudojimui, narystės kriterijų įgyvendinimo svarbai, kuris kaip rodo ankstesnių plėtros etapų patirtis, tapo didele paskata valstybėms kandidatėms įgyvendinti būtinas politines ir ekonomines reformas. Be to, nuomonėje akcentuojama galimybė valstybių kandidačių vietos ir regionų savivaldai pasirengimo narystei proceso metu užsitikrinti didesnę autonomiją, tobulinti finansų ir viešojo valdymo sistemas.

Parengtoje nuomonėje, atsižvelgiant į Rytų partnerystės šalių europinius siekius, Europos Komisija raginama aiškiai apibrėžti narystės ES perspektyvas toms Rytų partnerystės šalims, kurios siekia tapti ES valstybėmis narėmis.

Kategorija:   Naujienos
Atgal