2014.04.09.-1

LSA Valdybos narių susitikimas

2014-04-10 0 724 Views

     2014.04.09-2     2014.04.09-3

Balandžio 9 dieną Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko Valdybos posėdis, kurio metu svarstyti klausimai, susiję su regioninės svarbos projektų statuso įteisinimu, viešojo sektoriaus darbo optimizavimu institucijose, socialinės paramos, žemės ūkio bei kitomis šių dienų aktualijomis.

„Investuok Lietuvoje” Projektų valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Emilijus Vinča, pristatydamas regioninės svarbos projektų statuso įteisinimo projektą, identifikavo sistemines mažo investicinio aktyvumo priežastis, supažindino su projekto išskirtinumu bei numatoma nauda. E. Vinča konstatavo faktą, jog šiai dienai susidariusi tokia situacija, jog savivaldybės beveik neturi jokių savarankiškų teisinių instrumentų paremti investicijas.

Dr. Doc. Modestas Gelbūda pristatė Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos ir Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamą projektą „Lieknos Vyriausybės”(„Lean Government”), kuriuo siekiama pagerinti valdžios sektoriaus paslaugų ir administravimo kokybę viešojo sektoriaus institucijose.

Į Lietuvos savivaldybių asociaciją kovo mėnesį kreipėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija su prašymu pateikti savivaldybių poziciją ir siūlymus dėl piniginės socialinės paramos mokėjimo modelio nuo 2015 metų, taip pat piniginės paramos finansavimo būdo bei lėšų poreikio piniginei paramai dydžio nustatymo. Asociacija atliko savivaldybių apklausą.

2014.04.09-5     2014.04.09-4     2014.04.09-6

Pasak LSA direktorės Romos Žakaitienės, atlikus apklausą paaiškėjo, jog dauguma savivaldybių nepritaria kompensacijų perėmimui ir išsakė nuomonę, kad kompensacijų už šildymą mokėjimas nuo 2015 metų kaip savarankiškoji funkcija būtų skubotas ir neracionalus sprendimas. Savivaldybės pažymi, kad piniginės paramos pertvarka pradėta tik prieš keletą mėnesių (t.y. nuo 2014 m.), todėl neįvertinus inicijuotos pertvarkos rezultatų, nederėtų pradėti naujos reformos.

Per šių metų sausio – vasario mėnesius socialinei pašalpai mokėti, palyginti su tais pačiais 2013-ųjų metų mėnesiais, panaudota 23, 5 proc. lėšų mažiau (nuo 94,7 iki 72,4 mln. Lt). Konkreti I ketv. kompensacijų mokėjimo dinamika paaiškės tik balandžio pabaigoje. Kalbant apie penkias pilotines savivaldybes, kuriose 2012-2014 m. buvo vykdomas bandomasis socialinės paramos modelis, praktika parodė, jog bandomasis projektas pasiteisino.

Šiuo klausimu pasisakę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai patikino, jog įstatymo projektas ateinantiems metams bus derinamas su savivaldybėmis: gilinantis ir analizuojant situaciją bus ieškoma tinkamiausio varianto. Taip pat nuspręsta įstatymo projektą derinti su Finansų ministerija siekiant, kad 2015 metais socialinėms išmokoms skirtos lėšos nemažėtų.

Posėdyje taip pat svarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo keitimo projektų, kurį pristatė LSA patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais Gediminas Vaičionis.

Valdyba, įvertinusi faktą, kad šiuo metu Seime svarstomuose žemės įsigijimo laikinojo įstatymo keitimo projektuose, siūlomos naujos funkcijos, tokios kaip:
• leidimo įsigyti žemę išdavimas
• komisijų, atsakingų už žemės pirkimo leidimų išdavimą, sudarymas
• žemės ūkio minimalios produktų gamybos kontrolė
yra nebūdingos vietos savivaldai be to, didinančios administracinę naštą, neturinčios ekonominio pagrįstumo bei iškreipiančios konkurencinę aplinką, nusprendė nepritarti įstatymo keitimo projektų teisinėms nuostatoms susijusioms su naujų funkcijų priskyrimu.

Taip pat nuspręsta pasiūlyti, kad leidimus pirkti žemę išduotų ir žemės ūkio minimalios produktų gamybos kontrolę vykdytų, administracinės teisės pažeidimus dėl įsipareigojimų nevykdymo fiksuotų, bei baudas skirtų Nacionalinė žemės tarnyba.

LSA prezidentas Ričardas Malinauskas posėdyje pasirašė ir bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Europos švietimo fondo, kurios pagrindu Europos švietimo fondas kaip miestų ir partnerių iš švietimo įstaigų bei privataus sektoriaus tinklas, padės savivaldybėms gerinti jų švietimo pasiūlymus ir stipriau prisidėti prie švietimo sistemos tobulinimo.

Visos Europos savivaldybės susiduria su panašiais iššūkiais – tai jaunimo nedarbas, poreikis deramai reaguoti į pokyčius dėl vidinės ir išorinės migracijos, demografinių pokyčių valdymas, aplinkos apsaugos gerinimas bei iškastinio kuro suvartojimo mažinimas. Mokymasis visą gyvenimą kvalifikuotoje švietimo sistemoje yra tinkamos plėtros savivaldybėse ir visų būtinų pokyčių pripažinimo visuomenėje pagrindas.

Kategorija:   Naujienos
Atgal