• Pirmas
  • Naujienos
  • XX-asis LSA suvažiavimas: Būtina šalinti ekoniminės krizės padarinius
nuotr. Tomo Raginos

XX-asis LSA suvažiavimas: Būtina šalinti ekoniminės krizės padarinius

2014-05-23 0 1265 Views

Premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimą perskaitęs jo patarėjas, buvęs Neringos meras Antanas Vinkus džiaugėsi savivaldos plėtojimu, tiesiogiai susijusiu su visuomenės demokratiškumu, bei išreiškė susirūpinimą pavojingai didėjančiomis savivaldybių skolomis.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Virginija Baltraitienė sveikindama savivaldos atstovų suvažiavimą, dėkojo asociacijai už glaudų bendradarbiavimą.

2014 05 21-4    2014 05 21-6      2014 05 21 1

Vietos savivaldos reikšmę ir svarbą akcentavo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė teigdama, jog regionų stiprinimas tampa svarbiausiu prioritetu, kur bus sutelkiama ir pagrindinė Europos Sąjungos 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio struktūrinių fondų parama bei investuojama į paslaugų gerinimą, užimtumo skatinimą, jaunimo nedarbo mažinimą.

Suvažiavime kalbėjęs gynybos ministras Juozas Olekas teigė, jog stiprinant šalies gynybinį pajėgumą būtina aktyviau įtraukti savivaldybes į pasirengimą mobilizacijai.

Vidaus reikalų ministerijos vadovo sveikinimo žodžius perdavė viceministras A. Juocevičius. Sėkmės ateinančiuose darbuose linkėjo ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas J. Vaičiulis.                    

Savivaldybių asociacijos veiklos metinę ataskaitą pristatė prezidentas Druskininkų meras R. Malinauskas, viceprezidentai: Ignalinos raj. savivaldybės meras B. Ropė, Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Alytaus raj. meras A. Vrubliauskas bei Elektrėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis.

Pasak R. Malinausko, LSA veikla, ginant savivaldybių interesus finansų srityje, išlieka viena svarbiausių. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti savivaldybėms pakankamą lėšų poreikį tiek savarankiškoms funkcijoms atlikti, tiek valstybės perduotoms funkcijoms įvykdyti, tiek mokinio krepšelio reikmėms finansuoti. Didelis dėmesys skirtas savivaldybių lėšų poreikio subalansavimui ir didesniam finansiniam savarankiškumui užtikrinti. Nemažai reikšmingų darbų nuveikta daugelyje sričių (2013 05 – 2014 05 LSA veiklos ataskaita).

2014 05 21-5     2014 05 21-2     2014 05 21-3

Europinę vietos ir regionų savivaldos asociaciją – Europos savivaldybių ir regionų tarybą (angl. Council of European Municiplaities and Regions – CEMR) pristatęs, specialiai iš Briuselio atvykęs CEMR vykdantysis pareigūnas Boris Tonhauser, pabrėžė savivaldybių vaidmenį formuojant ES regioninę politiką jos pradinėje stadijoje – Europos Komisijos darbo grupių lygmeniu. Šiam tikslui dar šeštame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Europos šalių savivaldybės ir įsteigė CEMR, šiuo metu vienijantį 57 savivaldybių asociacijas iš 40 šalių, ne vien ES narių. Savo pranešime CEMR atstovas akcentavo ir artėjančių Europos Parlamento rinkimų svarbą regioninės politikos ateičiai bei pristatė CEMR manifestą, skirtą naujojo EP nariams, kuriame reikalaujama deramo dėmesio vietos ir regionų savivaldos interesams, regioninei politikai, lygioms galimybėms, europinio pilietiškumo skatinimui.

Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete veiklos aspektus pristatė delegacijos vadovo pavaduotojas Gediminas Paviržis. Dabartinės sudėties delegacija, kuri savo kadenciją baigs kitų metų pradžioje labai aktyviai dalyvavo organizuojant Lietuvos pirmininkavimo ES renginius, europiniu lygmeniu pristatant mūsų vietos savivaldą ir atstovaujant jos interesus regioninės politikos srityje. Pastarieji metai Lietuvos atstovams šioje ES vietos ir regionų valdžių asamblėjoje, anot G. Paviržio, buvo itin produktyvūs: mūsų delegacija kuri sudaro tik 2,5 procento visų Regionų komiteto narių, per metus parengė daugiau nei dešimtadalį visų paskelbtų nuomonių. Savo pranešime delegacijos vadovo pavaduotojas taip pat akcentavo galimybes visoms Lietuvos savivaldybėms dalyvauti ES politikos formavimo procese, teikiant savo pastabas Europos Komisijos, Europos Parlamento ar regionų komiteto vykdomose internetinėse konsultacijose.

Suvažiavime pasisakęs Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese delegacijos vadovas Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas atkreipė dėmesį į europinį Lietuvos vietos savivaldos įvertinimą. Savo pranešime suvažiavimo delegatams jis priminė 2001 ir 2011 m. Europos Tarybos kongreso ekspertų atliktų pagrindinio europiniu lygmeniu savivaldybių teises reglamentuojančio dokumento – Europos vietos savivaldos chartijos, įgyvendinimo Lietuvoje išvadas. G. Gegužinskas pabrėžė, jog nepaisant iš esmės teigiamo teisinės vietos savivaldos veiklą reglamentuojančios bazės įvertinimo, įvairios Lietuvos vyriausybės sistemingai ignoruoja Europos Tarybos ekspertų rekomendacijas dėl regioninio lygmens stiprinimo, savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, funkcijų finansavimo ir kitų klausimų.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė pateikė LSA 2013 metų finansinę ataskaitą, supažindino su ataskaitinio laikotarpio veikla, pristatė 2014 m. finansinės sąmatos bei nario mokesčio planus.2014 05 21-8

LSA suvažiavimo delegatai, akcentuodami vis mažėjančias savivaldybių galimybes vykdyti įstatymu priskirtas funkcijas ir tenkinti gyventojų poreikius, reikšdami susirūpinimą, posėdžio metu priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, kad siekiant pagerinti savivaldybių finansinę padėtį būtina šalinti ekonominės krizės padarinius savivaldoje.

Suvažiavimo delegatai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę prašydami:

– atstatyti savivaldos finansavimo proporciją nacionaliniame biudžete į prieškrizinį lygį, užtikrinant tolygų savivaldybių, kaip ir valstybės, biudžetų augimo tempą.

– patobulinti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą siekiant užtikrinti tiesioginį ryšį tarp savivaldybės teritorijoje generuojamų mokestinių pajamų ir į savivaldybės biudžetą gaunamų įplaukų dydžio, panaikinant savivaldybių savarankiškų pajamų ir gyventojų pajamų mokesčio planuojamų įplaukų natūralaus augimo apribojimus.

– nustatyti, kad įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus iš savivaldybių biudžetų skiriamo bendrojo finansavimo lygis neturi viršyti 7,5 procento.

– skirti pakankamas lėšas savivaldybių patirtų išlaidų dėl jų valdomų informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui kompensuoti.

 

Nuotraukų autorius: Tomas Ragina

Kategorija:   Naujienos
Atgal