europa plieciams

Programos „Europa piliečiams” naujienos

2014-05-30 0 1247 Views

Taip pat pradedamas su miestų partneryste susijusių veiklų paraiškų priėmimo procesas. Artimiausias paraiškų teikimo terminas yra numatytas š.m. birželio 4-os dienos vidurdienį Briuselio laiku trims programos priemonėms. Savivaldybės gali teikti paraiškas dviejose skirtingose programos krypties „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas” dalyse:

 • Miestų partnerystė (angl. Town twinning) – siekiama remti projektus, kurie suburtų piliečius iš susigiminiavusių miestų. Mobilizuojant piliečius vietos ir ES lygmeniu diskutuoti dėl konkrečių klausimų iš Europos politinės darbotvarkės, šia priemone bus siekiama skatinti piliečių dalyvavimą ES politikos formavimo procese ir plėtoti visuomenės dalyvavimo ir savanorystės galimybes ES lygmeniu.
 • Miestų tinklai (angl. Networks of towns) – finansavimas teikiamas savivaldybėms ir asociacijoms, kartu dirbančioms bendromis temomis ilgalaikėje perspektyvoje, ir norinčioms kurti miestų tinklus, siekiant tvaresnio bendradarbiavimo.

Jei norėtumėte teikti paraišką pirmoje programos kryptyje („Europos atminimas”), apsilankykite: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Antrasis paraiškų teikimo terminas Pilietinės visuomenės projektams, Miestų partnerysčių ir Miestų tinklų projektams šiais metais bus rugsėjo 1 d. Svarbu tai, jog pasikeitė anksčiau skelbti projektų įgyvendinimo pradžios terminai. Ypatingai į šiuos pokyčius turėtų atsižvelgti Miestų partnerystės ir Miestų tinklų projektų paraiškas ketinančios teikti organizacijos – 2015 m. projektus įgyvendinti planuojančios organizacijos paraiškas turi pateikti dar šiais metais. Prieš teikiant paraiškas, svarbu atkreipti dėmesį į tinkamumo laikotarpį bei privalomą projektų pradžią.

Taip pat šiuo metu programai „Europa piliečiams” teikiamiems projektams partnerių ieško šios organizacijos:

 • NVO „YouNet” (Italija) ieško partnerių Lietuvoje Europos atminimo projektui;
 • Latvijos Ape savivaldybė ieško partnerių dviems miestų bendradarbiavimo projektams;
 • Kroatijos miestelis Kalnik ieško partnerių kaimo vietovių patirties mainų projektui;
 • Prancūzijos pilietinės visuomenės organizacija Graine d’Europe ieško partnerių miestų tinklų projektui „My European City”;
 • Vengrijos fondas ieško partnerių projektams, įtraukiantiems mažiau galimybių turinčius vaikus;
 • Ieškomos savivaldybės, norinčios prisijungti prie lenkų rengiamo miestų tinklų projekto smurto šeimoje prevencijos tema;
 • Latvijos choras norėtų prisijungti prie jūsų rengiamo projekto;
 • Rygos miesto taryba ieško partnerių bedarbystės mažinimo sprendimų projektui;
 • Herakliono miesto (Graikija) savivaldybė nori bendradarbiauti Europos atminimo projektuose;
 • Stopini savivaldybė (Latvija) ieško partnerių miestų bendradarbiavimo projektams apie kultūros paveldą regionuose;
 • Graikijos miestas Tripolis norėtų prisijungti prie jūsų projekto;
 • Italų asociacija ANTEAS ieško partnerių projektui apie vyresnio amžiaus žmonų įtraukimą į savanoriškas veiklas.
 • Ieškomi partneriai lenkų organizacijos „Shipyard” rengiamam Europos atminimo projektui apie miestų atstatymą po karo;
 • VšĮ „Istorinės žinutės” (Lietuva) ieško partnerių Europos atminimo projekto kūrybinėms dirbtuvėms;
 • Latvijos Saulkarsti rajono kultūros centras norėtų prisijungti prie jūsų projekto;
 • Graikijos Peristeri savivaldybė ieško partnerių miestų projektams kultūros ir sporto srityse;
 • Vengrijos Füzesgyarmat savivaldybė ieško partnerių miestų tinklų projektui;
 • Lenkijos Aurea Libertas institutas ieško partnerių jaunimo projektui apie komunizmo žlugimą Rytų Europoje.

Išsamesnius šių projektų, organizacijų aprašymus bei kontaktus galite rasti http://www.pilieciams.eu/naudinga-informacija/partneriu-paieska/.

Kategorija:   Naujienos
Atgal