• Pirmas
  • Naujienos
  • Šeši europiniai vietos ir regionų valdžios institucijų tinklai įsipareigojo remti vietos veiklas dėl energetinio saugumo
image001

Šeši europiniai vietos ir regionų valdžios institucijų tinklai įsipareigojo remti vietos veiklas dėl energetinio saugumo

2014-07-24 0 873 Views

Ši deklaracija palankiai vertina šių metų gegužės mėnesį Europos Komisijos paskelbtą Europos energetinio saugumo strategiją, kuri pripažįsta Merų paktą vienu „pagrindinių strategijos veiksmų” ir valstybėms-narėms rekomenduoja remti „pagreitintą Tvarios energijos veiksmų planų, kuriuos parengia prie Merų pakto prisijungusios savivaldybės, įgyvendinimą”.

Atsižvelgiant į tai, deklaracijos signatarai bendrai įsipareigoja:
• Pradėti informacijos kampaniją miestų ir regionų atžvilgiu tam, kad būtų imtasi neatidėliotinų energijos taupymo veiksmų;
• Įgalinti vietos bendruomenes pateikiant tvarios energijos veiksmų pavyzdžius ir sprendimus;
• Dalintis trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių veiksmų, įgyvendintų pagal Merų pakto sistemą, rezultatais, siekiant padidinti jų atkartojamumą;
• Stiprinti santykius su europinėmis institucijomis ir nacionalinėmis vyriausybėmis, siekiant paspartinti veiksmų planų, ypač trumpalaikių, įgyvendinimą;
• Remti iniciatyvas ir politiką, kurios dar labiau sustiprintų vietos ir regionų pajėgumą imtis reikiamų veiksmų, įskaitant ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją bei tarptautines derybas klimato kaitos klausimais.

Pilnas deklaracijos tekstas (anglų k.)

Kategorija:   Naujienos
Atgal